Internationale klimabyer skal inspirere Jammerbugt til at opnå regeringens klimamål

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune og 19 øvrige kommuner i Danmark er udvalgt til klimaprojektet DK2020.

Formålet er at udvikle næste generation af klimahandlingsplaner i danske kommuner, og dermed opfylde regeringens klimamål for 2050.

Jammerbugt Kommune har fået mulighed for at udvikle en ambitiøse klimaplan. Invitationen kommer fra Realdania, det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO, der sammen står bag DK2020.

Klimaplanen kommer blandt andet til at indeholde vejledninger til, hvordan kommuner bliver klimaneutrale senest i 2050, og hvordan kommuner kan sætte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser. Planerne skal samtidig indeholde vejledninger til, hvordan kommuner ruster borgerne mod klimaforandringernes konsekvenser og minimerer risikoen for klimarelaterede oversvømmelser.

Flere projekter med en klimavinkel er allerede i gang i Jammerbugt Kommune. Med klimaprojekt DK2020 får kommunen støtte til at videreudvikle klimaarbejdet, få sat en tydelig fælles retning og et klart defineret ambitionsniveau i arbejdet.

Projektet giver samtidig Jammerbugt Kommune mulighed for at arbejde mere strategisk og tværgående på klimaområdet.

”Vi har stor motivation for at deltage i klimaprojektet. I Jammerbugt Kommune er vi bevidste om, at vi skal løse de klimarelaterede udfordringer, og at vi ikke kan gøre det alene. En klimaplan er kompleks og kræver et stærkt samarbejde, både internt og eksternt, for at implementere målsætningerne. Vi skal være sikre på, at de investeringer, vi iværksætter i dette regi, er de rigtige. Vi ser meget frem til samarbejdet og til at sætte handlinger på strategien”, siger Borgmester Mogens Christen Gade.

Udveksling mellem kommunerne

De 20 kommuner får mulighed for at udveksle løsninger og erfaringer med hinanden. Samtidig får kommunerne hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere og tilpasse klimaarbejdet. 

Jammerbugt og Frederikshavn Kommuner er de eneste nordjyske kommuner i klimaprojektet, som løber frem til april 2020.