Ingen bemærkninger i revisionsrapporten for regnskab 2018

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Revisionsgennemgangen af Jammerbugt Kommunes årsregnskab 2018 er afsluttet, og årsregnskab for 2018 med tilhørende revisionsberetning er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Gennemgangen af årsregnskab 2018 har ikke givet anledning til bemærkninger, og er påtegnet af revisionen uden forbehold.

Revisionsberetningen konkluderer, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende, er sket korrekt og efter gældende regler. Det gælder eksempelvis bilagsbehandling, kassevirksomhed, lønadministration, købsmoms og kommunal medfinansiering.

”Igen i år aflægger Jammerbugt Kommune et årsregnskab uden bemærkninger. Det er vi selvfølgelig tilfredse med i Kommunalbestyrelsen. Samtidig er det betryggende for borgerne, at årsregnskabet er retvisende”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Revisionen har tidligere haft anbefalinger til forbedringer af processen omkring statusafstemninger, på det område har revisionen i regnskabet 2018 konkluderet, at processen nu er meget tilfredsstillende, at de kan se væsentlige forbedringer i forhold til 2017.