Indvielse af publikumsanlæg ved Fårdam Sande, Klim

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Jens Christian Golding (A) Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Sammenhængende naturarealer, forvaltning af fælles jagtinteresser, adgang til naturen og formidling af områdets natur- og kulturværdier.

Det er eksempler på resultater, der er kommet ud af pilotprojektet Mulitfunktionel Jordfordeling i området mellem Bulbjerg og Slettestrand. Fredag 26. april indvier Jammerbugt Kommune publikumsanlæg i området.

Udsigtsplatform, markeret rute, ny p-plads og informationstavler på Gl. Kongevej i Fjerritslev er samlingsstedet, når Jammerbugt Kommune inviterer alle interesserede til markering af arbejdet med Multifunktionel Jordfordeling. 

Arbejdet med Multifunktionel Jordfordeling, hvor Jammerbugt Kommune i samarbejde med lodsejere, har resulteret i lokale løsninger, der tilgodeser brugen af vores natur- og landbrugsområder; blandt andet i forhold til de unikke parabel-klitter, naturkvalitet, adgangsmuligheder, infotavler og skånsom jagt på i alt 38 ha.

Festlig markering

Over 100 skolebørn er med til at gøre dagen festlig, når de kommer for at synge på parabelklitten, Fårdam Sande. Der bliver også taler ved blandt andet formand for Collective Impact, Søren Møller, formand for LandboNord Niels Vestergaard Salling og formand for DN Jammerbugt, Søren Rosenberg.

”Dagen kommer til at byde på et spændende og alsidigt program, hvor vi kommer til at se resultatet af det jordfordelingsprojekt, vi er med i. Vi kan allerede nu se, hvordan Multifunktionel Jordfordeling kan være med til at finde holdbare løsninger i forhold til nogle af de samfundsmæssige udfordringer, vi har inden for landbrug, klima og vandmiljø. Gennem samarbejde med lokale landmænd er vi kommet langt”, fortæller Jens Christian Golding, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune.

Pilotprojektet forud for en ny jordreform

Sammen med tre øvrige kommuner er Jammerbugt Kommune med i et pilotprojekt for at gøre erfaringer med Multifunktionel Jordfordeling. Erfaringerne fra kommunerne skal på sigt bruges til at rulle en jordreform ud i hele landet.

Jammerbugt Kommune har fået erfaringer med at omlægge 100 ha jord i samarbejde med lodsejere gennem frivillige aftaler i form af blandt andet byttehandler, der understøtter anvendelsen og udviklingen af landskabet, så det opfylder samfundets mangfoldige behov – både i forhold til effektiv fødevareproduktion, rent grundvand og attraktive landskaber til boliger og fritidsaktiviteter.

Konkret har samarbejdet blandet andet resulteret i:

  • En række informationstavler med input fra lokale interesseorganisationer om jagt, landbrug, klitplantage, natur, kalkovn, fiskeri og friluftsliv.
  • Markeret rute, som grænser op til Nordsøstien til udsigtsplatform og shelter ved parabelklit.
    • Overdækket infostander ved Klim Strand Camping.
    • Opsætning af kreaturhegn for at sikre en skånsom naturpleje med græssende heste/kvæg, hvor den sjældne sommerfugl Hedepletvinge har sit levested.
    • Tinglysninger vedr. naturpleje, adgang og jagt.

Jordfordelingsprojektet passer godt ind i de øvrige planlægningsmæssige tiltag, Jammerbugt Kommune arbejder med – og derfor fortsætter kommune det gode samarbejde med lodsejere, skoler, foreninger, erhvervsliv mv., der er skabt i løbet af projektet.  

Indvielsen er fredag 26. april 2019 KL. 13-15.

Parkering: Gl. Kongevej 44, 9690 Fjerritslev Mødested ved udsigtsplatformen (ca. 5 min. Gåtur).

Tilmelding senest 15. april til: pmy@jammerbugt.dk