Ikke lovgrundlag for afspærring og samlet adgangskontrol ved Jomfru Ane Gade

Politigården i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi.

På baggrund af det høje smittetal centralt i Aalborg, særligt blandt unge, har Nordjyllands Politi undersøgt muligheden for at spærre byens festgade af og etablere coronapas-kontrol ved indgangen. Vurderingen er, at lovgrundlaget til en sådan løsning ikke er til stede.

Da Nordjyllands Politi tidligere i dag fredag den 28. maj deltog i et pressemøde sammen med Aalborg Kommune og en restauratør fra Jomfru Ane Gade, var særligt ét spørgsmål i fokus: 


Har politiet mulighed for at spærre gaden af og i samarbejde med restauratørerne etablere én samlet adgangskontrol?

Nu har politiets jurister gransket den relevante lovgivning – og svaret er nej.

”Vi var som udgangspunkt positivt indstillet over for det forslag om afspærring og samlet kontrol, som Henrik Foget Jensen (restauratør i Jomfru Ane Gade, red.) har stillet. Det er en praktisk løsning, og vi kan godt se problematikken i, at gæster med og uden coronapas i øjeblikket kan blande sig med hinanden,” indleder vicepolitiinspektør Henrik Skals, Nordjyllands Politi.

” – Men som politimyndighed skal vi først og fremmest sikre os, at lovgrundlaget er til stede, når vi griber ind i borgernes bevægelsesfrihed. Det har vi undersøgt grundigt nu, og vores vurdering er, at vi ikke har hjemmel til at lave sådan en løsning,” forklarer vicepolitiinspektøren.

-- annonce ---

Vil intensivere kontrol og tilstedeværelse

Nordjyllands Politi fortsætter det tætte samarbejde med både Aalborg Kommune og restauratørerne i Jomfru Ane Gade omkring en forsvarlig afvikling af festligheder på værtshuse og i bylivet generelt. 

Om politiets rolle i at få bremset smitten og forhindre yderligere sognenedlukninger og endda potentielt en kommune-nedlukning siger Henrik Skals:

”Vi har alle de værktøjer i brug, som vi med loven i hånden kan gøre brug af for at bidrage til at bremse smitten. Vi patruljerer og fører tilsyn i hele Nordjylland for at sikre, at forsamlingsforbuddet overholdes. Og særligt i et hotspot-område som Jomfru Ane Gade er vi massivt tilstede. Bliver det nødvendigt, kan vi udstede et opholdsforbud.” 

Nordjyllands Politi har tidligere givet påbud til restauratører for ikke at overholde corona-restriktionerne, og i den kommende tid vil man intensivere kontrollen i Aalborgs festgade – herunder om restauratørerne sørger for at kontrollere gæsternes coronapas.