Hvordan skal skolerne holde ferie i kommende år ?

Aabybro Skole. Foto: Jammerbugtposten.
Print Friendly, PDF & Email

Fagudvalget Børn og Familie i Jammerbugt kommune afholder møde den 9. marts. På dagsorden er bl.a. forslag til ferieplaner for skoleårene 2021/2022 og 2022/2023 med henblik på at disse sendes i høring hos skolebestyrelserne i perioden fra den 10. marts 2020 til den 17. april 2020. Børne- og Familieudvalget skal derefter tage stilling til forslagene på mødet den 11. maj 2020.

Sagsfremstilling
Forslagene til ferieplaner for skoleårene 2021/2022 og 2022/2023 er udarbejdet og er vedlagt som bilag (nederst i artiklen).


Tidligere har der været et krav om, at skoleåret var planlagt med 200 skoledage. Dette er ikke længere et lovkrav. Ved udarbejdelsen af forslagene til ferieplaner har målet været 200 skoledage. Dette er særligt væsentligt foranlediget af de igangværende forhandlinger om arbejdstidsaftale for lærerne i Jammerbugt Kommune.

Samtidig skal elevernes sommerferie begynde den sidste lørdag i juni måned.

Forslag til Ferieplan skoleåret 2021-22 og 2022-23, som behandles på mødet den 9. marts i Børn og Familieudvalget kan ses her: Forslag til Ferieplan skoleåret 2021-22 og 2022-23