Hvert andet sæde skal være tomt: Her er retningslinjer for genåbning af biografer og museer

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Onsdag aften blev folketingets partier enige om en aftale om en udvidet fase 2 af genåbningen af Danmark.

En del af aftalen indebærer, at museer, teatre, biografer, forlystelsesparker og mange andre kulturelle aktiviteter kan genåbne.


Nu har Kulturministeriet udsendt retningslinjer for genåbningen. Disse er delt op i kulturinstitutioner, hvor publikum bevæger sig rundt samt kulturinstitutioner, hvor publikum er siddende.


Hvert andet sæde skal være tomt
I retningslinjerne fremgår det blandt andet, at forsamlingsforbuddet på højest 10 personer ikke gælder kulturarrangementer med siddende publikum. Her må der i stedet være op til 500 personer.

Ved forestillinger i biografer, teatre mm., hvor publikum sidder med ansigtet i samme retning, skal hvert 2. sæde være tomt, eller der skal sikres 1 meters afstand mellem publikum målt fra midten af sædet.

Grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan dog sidde ved sammenhængende sæder, også selvom der er mindre end 1 meter mellem dem. Grupper bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det kan det fx være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, fx kærester m.v.


Kontaktpunkter og sammenstimling bør undgås
Kulturinstitutionerne bør desuden udvise forsigtighed med genstande fx ”touch screens”, læringsmidler, udstillede genstande mv., der berøres af mange. Man bør i videst muligt omfang overveje kontaktfrie løsninger, hvor dette er muligt. Ikke-nødvendige kontaktpunkter som fx trykknapbaserede tilfredshedsmålere bør fjernes

Institutionerne bør også undlade at gennemføre aktiviteter, der fremmer sammenstimling af mange mennesker. Det gælder eksempelvis foredrag, forestillinger, rundvisninger og arrangementer.


Krav til artister
Der stilles også krav til skuespillere, musikere og andre artister, når de optræder. Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. ved sang, råb, skuespil, fysisk anstrengelse m.v. skal der nemlig holdes 2 meters afstand.

Artisterne kan dog gennemføre aktiviteter med fysisk kontakt, hvis der er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt isolation ved symptomer, hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smittespredning.