Hver fjerde unge i Nordjylland vælger en erhvervsuddannelse

Print Friendly, PDF & Email

Nye tal fra undervisningsministeriet viser, at Nordjylland er den eneste af de fem regioner, som lever op til Danmarks 2020-målsætning, om at mindst 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Som den første region i Danmark indfriede Nordjylland allerede i 2019 målet med 25,66 procent og trods et mindre fald i 2020 til 25,31 procent, er Nordjylland stadig den eneste region, som lever op til det nationale mål.


Trods en positiv udvikling i søgningen til erhvervsuddannelserne er Nordjylland stadig ikke i mål. Fremskrivninger har hidtil vist, at der på regionalt niveau vil mangle ca. 5.000 faglærte i 2025. Der er derfor behov for, at søgningen til erhvervsuddannelserne øges yderligere.

”I en tid hvor samfundet på mange områder er lukket ned, hvor beskæftigelsen er faldende, og hvor en økonomisk recession virker uundgåelig, er det vigtigt også at have de langsigtede perspektiver for øje,” siger Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune og formand for Business Region North Denmark (BRN), til Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

“Lige nu arbejdes der fra alle sider hårdt på, at recessionen bliver så kort som mulig. Når den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen igen er stigende, er det vigtigt, at den nødvendige arbejdskraft står klar. Vi kommer fortsat til at få brug for dygtige faglærte, som skal levere alt fra hjemmepleje til højteknologisk maskineri.”

I Jammerbugten og på Mors vælger flest erhvervsuddannelser
Det samlede nordjyske tal for søgningen til erhvervsuddannelserne dækker over store regionale forskelle. Med 32,3 procent på Mors og 32 procent i Jammerbugt, hører de til blandt de kommuner i Danmark, hvor flest unge søger ind på en erhvervsuddannelse som førsteprioritet efter 9. og 10. klasse. Samlet set er det kun 2 ud af de 11 kommuner, der ligger under den danske 2020-målsætning.

I Aalborg Kommune vælger blot 19,27 procent en erhvervsuddannelse, hvilket er færrest i Nordjylland. Den lave søgning til erhvervsuddannelserne er dog en generel tendens for landets største kommuner.

Samarbejde på tværs af Nordjylland
I BRN samarbejder de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland om at sikre, at de nordjyske virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder faglærte.

”Der er allerede iværksat mange forskellige tiltag, som skal bidrage til, at flere unge får øjnene op for de mange spændende karrieremuligheder, der findes med en faglært uddannelse. I BRN mødes vi løbende med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne og afsøger, hvor der er behov for at gøre andet og mere, og hvor det giver mening at samarbejde på tværs af hele Nordjylland. Det vil vi også gøre i den kommende tid, hvor situationen er markant forandret, og hvor der kan være behov for nye tiltag som sikrer et højt optag på erhvervsuddannelse og gode betingelser for unge under uddannelse.” siger Mogens Christen Gade.