Husk at tjekke forskudsopgørelsen for 2021 og undgå restskat

Per Ørtoft Jensen
Per Ørtoft Jensen, partner og skatteekspert i PwC
Print Friendly, PDF & Email

I dag får alle danskere adgang til forskudsopgørelsen for 2021 i TastSelv på www.skat.dk, og hvis du vil undgå en restskat, er det en god ide at løbe den igennem. Det gælder særligt, hvis din løn ændrer sig væsentligt, eller du fx kommer på dagpenge. I år bør du være særligt opmærksom på kørselsfradraget, hvis du arbejder mere hjemmefra end sædvanligt, påpeger PwC, der har samlet 10 gode råd om forskudsopgørelsen.

Senere i november får danskerne adgang til deres forskudsopgørelse i TastSelv på www.skat.dk. Her kan man indberette sin forventede løn i det kommende år, samt hvilke fradrag man er berettiget til. På den måde kan man selv være med til at sikre, at der i 2022 ikke kommer en ekstra skatteregning for skatteåret 2021. I år bør man være særligt opmærksom på kørselsfradraget, som man kan få, hvis man har mere end 12 km til arbejde.


”Det vil altid være en rigtig god ide at tjekke sin forskudsopgørelse, selvom de fleste indberetninger til Skat i dag sker automatisk. I øjeblikket arbejder mange danskere mere hjemmefra, end de plejer pga. COVID-19, og det kan få betydning for kørselsfradraget,” fortæller Per Ørtoft Jensen, partner og skatteekspert i PwC. Han uddyber:

“Hvis man plejer at forskudsregistrere kørselsfradrag, som for manges vedkommende vil være ca. 215-220 arbejdsdage i et normalt arbejdsår, så skal man være opmærksom på, at antal arbejdsdage på arbejdspladsen vil være noget lavere end normalt, da mange jo nok fortsat vil arbejde mere hjemmefra end tidligere på grund af COVID-19 og de generelle ændringer i muligheden for at arbejde hjemmefra, som mange arbejdspladser allerede har indført.”

Er du over eller under topskattegrænsen?
Det er særligt vigtigt, at man tjekker sin årsopgørelse, f.eks. hvis man har fået en større lønændring og kommer over topskattegrænsen på 592.174 kr. inkl. am-bidrag, eller når man allerede betaler topskat og falder i løn, f.eks. hvis man går ned i arbejdstid, så man måske ikke længere skal betale topskat. 

“Har din løn ændret sig væsentligt, skal du være særlig opmærksom på at rette din forskudsopgørelse. Derudover er der visse fradrag, man selv skal indberette, herunder håndværkerfradraget og befordringsfradraget,” fortæller Per Ørtoft Jensen.

Har du omlagt boliglån?
Han henviser desuden til, at det kan medføre ændrede renteudgifter og bidragssatser, hvis man har omlagt sit boliglån, ligesom det kan medføre ændringer i ejendomsværdiskat og renteudgifter mv., hvis man har købt eller solgt fast ejendom.

”Har man valgt at omlægge lån til en anden rentesats eller taget tillægslån, og måske i den forbindelse har fået en anden bidragssats på hele lånet, bør man indberette de nye beløb på sin forskudsopgørelse,” fortæller Per Ørtoft Jensen.

Skal udbetalte feriepenge indberettes?Udbetaling af de tre ugers indefrosne feriepenge skal efter den nugældende udbetalingsordning som udgangspunkt ske i december 2020, så det vil ikke være relevant for forskudsopgørelsen for 2021. Hvis det senere politisk besluttes også at udbetale de sidste 2 uger, som der jo er politisk debat om, kan det blive relevant for  forskudsopgørelsen for 2021.

“Hvis de sidste 2 ugers feriepenge bliver udbetalt, anbefales det at tilføje feriepengebeløbet før skat til din lønindkomst i felt 201 på forskudsopgørelsen. Det vil især være vigtigt at få det tjekket, hvis du betaler topskat, da du eller risikerer at skulle betale penge tilbage i skat i forbindelse med årsopgørelsen i marts 2021,” slutter Per Ørtoft Jensen. 

10 gode råd fra PwC

  1. Tjek om din lønindkomst er indberettet korrekt.
  2. Tjek for øvrige indtægter, hvor der ikke løbende afregnes A-skat. Det kan            være visse personalegoder og fx honorarer.
  3. Tjek dine rentebeløb under både udgifter og indtægter.
  4. Større ændringer i dit liv får typisk betydning for din skat: Er du blevet gift – eller skilt?
  5. Er du på barsel og måske dermed med lavere indkomst/dagpenge en del af året?
  6. Er du gået på pension eller deltid eller blevet iværksætter?
  7. Er du blevet lejer frem for ejer; eller omvendt? Eller har du købt fast ejendom, herunder sommerhus i Danmark eller i udlandet?
  8. Er der forventning om væsentlige ændringer i dine investeringsindkomster mv.?
  9. Tjek dit eventuelle befordringsfradrag, hvis du har fået nyt job, er på barsel/dagpenge eller lignende, og særligt hvis du har langt til arbejde eller arbejder mere hjemme end sædvanligt.
  10. Har du haft indtægter fra deleøkonomi? Fx via udlejning/bytte af bolig, udlejning af bil eller andre ting, salg/bytte af tjenester og lignende.