Hune-Blokhus Borgerforening kalder til generalforsamling

Torvet Blokhus
Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 3. september 2020, kl. 19.00 i Hune forsamlingshus.

Dagsorden:


1.Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab og medlemsbidrag
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter
8. Eventuelt, herunder diskussion af prioritering af udviklingsprojekter i Hune/Blokhus

Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen ved hendvendelse til Poul Andersen på tlf.: 20 64 14 50 eller via mail: formand@hune-blokhus.dk

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe, øl, vand samt et par stykker smørrebrød.