Højere tobakspriser vil være en sejr for folkesundheden

Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse.
Print Friendly, PDF & Email

Kræftens Bekæmpelse glæder sig over, at forebyggelse af rygning er et centralt tema for den nye regering og dens støttepartier. Det er også positivt, at der nu blæses til kamp mod ulighed, for det er et voksende problem i sundhedsvæsnet, ikke mindst for kræftpatienterne.

Nu er der udsigt til, at den negative udvikling vender, så der fremover er færre børn og unge, som begynder at ryge. Den nye socialdemokratiske regering vil hæve afgifterne på tobak og tage andre initiativer for at sikre, at færre – særligt unge – ryger. Det skriver regeringen i aftalen, der tirsdag aften blev indgået med støttepartierne RV, SF og EL.

– Vi er rigtig glade. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge i Danmark. Mange af dem bliver afhængige. Udviklingen skal vendes, og det haster. Samlet set dør 13.600 danskere hvert år på grund af tobak. Hvis det nedslående tal skal bringes ned, kræver det højere priser, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Han understreger, at prisen skal have et ordenligt nøk opad, hvis det skal have effekt. En pakke cigaretter bør sættes op til minimum 60 kr. og hurtigt derefter stige til 90 kr. Samtidig skal landets skolebørn have ret til en røgfri skoletid, tobakken gemmes væk i butikkerne og cigaretpakkerne være neutrale.

Nødvendigt fokus på ulighed

Selvom kræftoverlevelsen er blevet markant højere herhjemme de sidste 30 år, er det langt fra alle kræftpatienter, som har haft gavn af forbedringerne. Social ulighed præger alle aspekter af et kræftforløb. Kræftpatienter med kort uddannelse, lav indkomst eller som bor alene, har ikke i samme grad som bedre stillede patienter gavn af de fremskridt, der er sket både i forebyggelse af kræft, diagnostik og behandling af kræft.

– Det er positivt, at S-regeringen sammen med støttepartierne vil skabe større lighed i sundhedsvæsenet. Alle patienter – også kræftpatienter – bør have lige muligheder, fastslår Jesper Fisker.

Børn som pårørende

’Danmark skal være verdens bedste land at være barn i,’ står der i den nye politiske aftale. En fin ambition, som Kræftens Bekæmpelse har en forventning om også vil indeholde en bedre hjælp til børn, hvis nære pårørende får en alvorlig sygdom som kræft.

– Et barn udsættes for en kæmpe psykisk belastning, når mor eller far bliver syg og måske dør. Vi mener, at børnene bør have en lovmæssig ret til hjælp og støtte, siger Jesper Fisker.

Han roser desuden regeringen og støttepartierne for at have det decentrale sundhedsvæsen som et fokusområde. Kræftens Bekæmpelse bakker også op om tankerne om et nyt behandlingsråd.

– Vi ser frem til arbejdet med den nye regering, og vi bidrager gerne med viden om eksempelvis kræftpatienternes behov, forebyggelsesmål, kvalitetsmåling og andet, siger han.