Historiske problemer med at skaffe uddannet personale: Hver femte ansatte i ældreplejen er ikke-uddannet

Print Friendly, PDF & Email

Kommunerne ansætter i stigende grad ufaglærte i ældreplejen. Det går ud over kvaliteten, mener FOA.

Manglen på uddannet arbejdskraft på ældreområdet har aldrig været større. I manglen på social- og sundhedsassistenter og -hjælpere har kommunerne ansat flere ikke-uddannede, viser tal fra Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor.


Siden 2015, hvor andelen af ikke-uddannede personer på social- og sundhedsområdet var lavest på 14 procent, er der kommet en langt større andel ikke-uddannede, som nu udgør 21 procent. Omregnet til fuldtidsstillinger svarer det til en udvikling fra 8 procent i 2015 til 12 procent i 2020.

”Det er en katastrofal udvikling, som går udover kvaliteten af den ældrepleje, vi tilbyder vores ældre borgere. Det kræver uddannelse at levere pleje og omsorg af høj faglig kvalitet”

”Det går den helt forkerte vej efter flere år, hvor det er lykkes os at gøre uddannelserne bedre, så fagligheden hos dem, der kommer fra skolerne, er bedre, og at nedbringe antallet af ikke-uddannede inden for området,” siger sektorformand i FOA Torben Hollmann.

Lidt flere ansatte trods mange flere ældre

I de seneste fem år er antallet af social- og sundhedsansatte på trods af en stor stigning i antallet af ældre kun steget med tre procent. Men antallet af ikke-uddannede er steget med knap 50 procent.

FOAs medlemmer oplever også, at der er kommet flere ikke-uddannede, viser en undersøgelse blandt de ansatte i ældreplejen. Her svarer 7 ud 10, at de til dagligt arbejder ammen med kolleger uden en social- og sundhedsuddannelse. Ud af dem svarer knap 3 ud af 10, at de på deres arbejdsplads har fået en større andel ikke-uddannede.

”Udviklingen skal vendes. Det skylder vi de borgere, der skal have pleje og omsorg og de fagligt dygtige medarbejdere, der hver dag knokler i ældreplejen. Sidst kiggede vi, arbejdsgiverne og regeringen hinanden i øjnene ved trepartsforhandlingerne og aftalte færre ufaglærte. Nu skal vi gøre det samme for at sikre, at vi uddanner nok til området og igen får nedbragt andelen af ikke-uddannede.”

”Det skal både ske gennem forhandlinger mellem parterne på området, men det er altafgørende, at der også afsættes midler centralt i finansloven til at skubbe på processen, som i alt for mange år er blevet udsat,” siger Torben Hollmann.

For godt en uge siden blev der indgået trepartsaftale om styrket rekruttering på social- og sundhedsområdet – og der skal nu tages hul på forhandlingerne om en langsigtet minimumsdimensionering for antallet af praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne.