Han Herred Havbåde bag UNESCO-ansøgning: Vil sikre nordisk træbådskultur

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

De nordiske lande står samlet bag en ansøgning til UNESCO, om at optage livet omkring de klinkbyggede træbåde på UNESCO’s repræsentative liste over menneskehedens levende kulturarv.

Initiativet til UNESCO-ansøgningen er taget af Forbundet Kysten i Norge og netværket ’Nordisk Kystkultur’ har sikret den brede forankring i alle landene: Danmark, Island, Færøerne, Norge, Sverige, Ålandsørene og Finland.


I Danmark står Han Herred Havbåde fra Jammerbugten, Træskibs Sammenslutningen, Vikingeskibsmuseet i Roskilde sammen med lokale træbådsmiljøer bag det store arbejde, der nu på vej til at blive nomineret til UNESCO verdenskulturarv.

Bådtraditioner er truede
Denne levende, immaterielle kulturarv er truet. Antallet af klinkbyggede både er gennem de senere år kraftigt formindsket, og også de mennesker, der lever af at bygge og bruge bådene, bliver færre. Og med dem forsvinder de kundskaber, der gør det muligt at holde traditionerne i live.

Derfor er de nordiske lande gået sammen om at søge om optagelse på UNESCOs repræsentative liste over verdens immaterielle kulturarv. Optagelse på listen vil bidrage til at bevare viden om traditionen, håndværket og brugen af den klinkbyggede båd for kommende generationer og ikke mindst interessen i denne kulturarv.

Kulturminister har underskrevet UNESCO-ansøgning
For at understrege betydningen af de nordiske klinkbådstraditioner og vigtigheden af at videreføre dem som levende kulturarv, er kulturminister Joy Mogensen, på vegne af den danske stat, medunderskriver af den fællesnordiske ansøgning til UNESCO om at få anerkendt håndværkene og aktiviteterne omkring de nordiske, klinkbyggede både, som en umistelige del af verdens levende kulturarv.

Traditioner, der har formet Danmark
Den nordiske, klinkbyggede båd har været med til at forme Danmark, som en søfartsnation. Fra de første robåde, der bandt små kystsamfund sammen på tværs af fjorde, sunde og bælter – og over havet – og gjorde det muligt at udveksle fremmedartede varer og nye ideer. Over vikingeskibene, der med deres store sejl, krydsede oceaner, til de traditionelle joller, der var livsvigtige for familier, der alene havde en ko, en kalv og fjordens fladfisk og ål til at brødføde sig.

Fællesnordisk kulturarv
Den klinkbyggede båd er omdrejningspunktet for en levende maritim kulturarv, som fortsat skal binde de nordiske lande sammen, og den fællesnordiske ansøgning til UNESCO om at anerkende håndværkene og aktiviteterne omkring de nordiske, klinkbyggede både, som en umistelige del af verdens levende kulturarv er første skridt på vejen mod et styrket miljø omkring ’Nordiske klinkbådstraditioner’.


Fakta om den klinkbyggede båd og klinkbygningstraditionerne:

  • Den klinkbyggede båd er en speciel nordisk bådtype. Bådtypen har varieret i form og størrelse. Den er blevet tilpasset lokale forhold som det farvand, den er blevet brugt i, om den har været til fragt, fiskeri, passagerfart eller langfart, hvor mange den har været bygget til, samt hvilke materialer, der har været til rådighed.
  • Klinkbygning beskriver konstruktionen af bådens skrog – eller skallen, om man vil. Ved klinkbygning overlapper de vandrette planker hinanden.
  • Der foregår fortsat nybygning af klinkbyggede fartøjer i Danmark, men i meget begrænset omfang. Ganske få bådeværfter bygger klinkbyggede fartøjer til erhverv. Enkelte museer og private bådebyggerier bygger klinkbyggede joller til privat brug eller som formidling af de maritime håndværk.
  • Hver sommer er der talrige stævner og kapsejladser, hvor træskibene og sejlerne møder hinanden i nordiske havne. Netværket Nordisk Kystkultur knytter også stærke bånd imellem de nordiske landes maritime organisationer.
  • Nordiske klinkbådstraditioner omfatter foruden bygningen også brugen og vedligeholdelse af bådene samt sikring af tilgængelighed til traditionelle materialer.


Fakta om UNESCO-ansøgningen:

  • Indskrivning af den nordiske klinkbygningstradition på UNESCOs liste vil sikre synlighed og bevidsthed om vigtigheden af at bevare klinkbådstraditionerne.
  • Dette nordiske nomineringsprojekt er et led i opfølgningen af UNESCOs 2003 konvention om beskyttelse af den immaterielle kulturarv, som alle nordiske lande har underskrevet.
  • Projektet med at få indskrevet nordiske klinkbådstraditioner på UNESCOs er støttet økonomisk af Nordisk ministerråd og Norsk kulturråd.
  • Dansk Folkemindesamling, ved Det Kgl. Bibliotek, forvalter Danmarks arbejde med UNESCOs Konvention til sikring af den immaterielle kulturarv fra 2003.