Haller i Jammerbugt Kommune bliver nøglefrie

DGI Huset Aabybro. Arkivbillede.
Print Friendly, PDF & Email

Der afsat en anlægsramme på 500.000 kr. til indførelse af nøglefri haller i budgettet for 2019. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besluttede på møde at sætte gang i at indhente konkrete tilbud…
.
Af Klaus Hansen

Vækst og Udvikling indstillede på møde den 17. januar til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, at de foreslåede prioriteringer vedtages, og at der indhentes tilbud. Herefter forelægges sagen igen med henblik på frigivelse af midlerne og igangsættelse.

En indstilling som udvalget til-sluttede sig og det videre arbejde med at indhente konkrete tilbud. Til mødet var der afbud fra Christian Hem. 

Den foreslåede prioriteringsrækkefølge for indførelse af nøglefri haller har været i høring hos hallerne, som har meldt positivt tilbage på den.

Der afsat en anlægsramme på 500.000 kr. til indførelse af nøglefri haller i budgettet for 2019.

Sagsfremstilling
Jammerbugt Kommune har gennem de seneste år arbejdet med at få den bedst mulige udnyttelse af vores haller. Det har bl.a. resulteret i, at foreningerne skal booke og afbooke haltider elektronisk, så der kommer synlighed om de ikke udnyttede haltider.

Med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der afsat en anlægsramme på 500.000 kr. til indførelse af nøglefri haller i Jammerbugt Kommune. Målet med det er, at hallerne også skal kunne bruges udenfor den normale åbningstid, hvilket er til gavn for for brugerne.

I forbindelse med sagen her har Vækst og Udvikling haft en møde med hallerne, hvor der var fokus på de muligheder, der findes ved elektroniske låse. Her var der bred enighed om, at det vil give brugerne nye muligheder, ligesom det også kan være en stor fordel for den daglige drift af hallen.

Efter at have set mulighederne kom hallerne med et bud på, hvor der er behov for at elektroniske låse. Listen her blev lang – også længere end det, der kan finansieres af den afsatte ramme.

På mødet besluttede man derfor, at Vækst og Udvikling skulle lave en prioriteringrækkefølge, som kunne forelægges Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Den blev således:

1. prioritet.
Hoveddør + motions-/fitnessrum.

2. prioritet.
Øvrige hoveddøre til idrætsfaciliteter og klublokaler.

3. prioritet.
Øvrige døre, hvor det giver mening.

Hvor langt man kan nå med prioriteringen ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Det kræver et konkret tilbud fra en elektriker.