Håndtering af COVID-19-smittede minkfarme i Nordjylland – aflivning påbegyndt

Politigården i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi.
Print Friendly, PDF & Email

Torsdag 8. oktober 2020 er Fødevarestyrelsen påbegyndt aflivning af mink i Nordjylland. Aflivningen startede på minkfarme omkring Gjøl. Indsatsen koordineres fra Politigården i Aalborg, hvor myndighederne er samlet i Den Lokale Beredskabsstab. Der er etableret en renseplads på Flyvestationen i Aalborg for de indsatte styrker.

Det er Fødevarestyrelsen, der – bistået af Politi, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og Hjemmeværnet – har den konkrete håndtering af aflivningen af mink. Aflivningen foregår i to spor: De smittede besætninger, hvor Fødevarestyrelsen håndterer aflivningen, og aflivningen af ikke-smittede besætninger, som minkfarmerne selv foretager under myndighedernes observation. 


Det oplyser veterinærchef ved Fødevarestyrelsen, Flemming Kure Marker. Selve aflivningen foregår på samme måde, som når minkavlerne selv afliver deres dyr til pelsning. Efter aflivning bliver mink og skind sendt til destruktion på en forbrændingsanstalt.

”Når aflivningen er afsluttet, så går vi gang med at rense og desinficere, således at vi sikrer, at der ikke kommer eventuelt smitte ud fra stedet,” siger veterinærchef Flemming Kure Marker. 

Planen er, at når besætningerne i Gjøl er slået ned, så vil man bevæge sig videre til de næste farme, men myndighederne kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om, hvor og hvornår det præcist bliver. 

”Det vil formentlig tage cirka en uge at aflive besætningerne i Gjøl,” siger Flemming Kure Marker. 

Politiet er stede  

Vicepolitiinspektør Henrik Skals fra Nordjyllands Politi er leder af Den Lokale Beredskabsstab (LBS), og han understreger, at politiets opgave er at koordinere myndighedernes samlede indsats og rammerne omkring indsatsen med at aflive mink. 

”Vi vil være tilstede med indsatsleder for at påse afspærring af området og i det hele taget sikre, at opgaven forløber uden problemer for personalet,” siger vicepolitiinspektør Henrik Skals. 

Styrker fra Hjemmeværnet og Forsvaret bidrager til bevogtningsopgaven, ligesom at Flyvestation Aalborg huser den rensestation, som Beredskabsstyrelsen og Ingeniørregimentet stiller til rådighed.

Både Henrik Skals og Flemming Marker Kure opfordrer samstemmende til, at borgerne holder sig væk fra områder, hvor myndighederne arbejder, og de understreger, at borgerne stadig skal følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.  

De gode råd

Den lokale Beredskabsstab understreger, at personer, der har haft kontakt til minkbesætninger og ansatte på minkbesætninger kan mindske risikoen for smitte ved at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at holde afstand, hoste eller nyse i ærmet, vaske hænder tit eller bruge håndsprit, begrænse fysisk kontakt og være ekstra opmærksom på rengøring. Det samme gælder personer, der bor nærheden eller har haft kontakt til minkbesætninger.

Offentligheden opfordres til at orientere sig om udviklingen i mink-situationen på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk og for så vidt angår generelle sundhedsråd Sundhedsstyrelsen hjemmeside sst.dk, samt på coronasmitte.dk. Er man borger eller minkavler i berørte områder, kan man rette telefonisk henvendelse til myndighedernes corona-hotline på 7020 0233.