Gruppeforløb skal hjælpe sårbare borgere i Jammerbugt Kommune

Ib Nellemann
Ib Nellemann (V) Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune.
Print Friendly, PDF & Email

Gruppeforløb skal hjælpe sårbare borgere i Jammerbugt Kommune

Fra 2023 sætter Jammerbugt Kommune gang i et forsøg med gruppeforløb for sårbare borgere. Forløbene skal støtte den enkelte i at opnå større psykisk og social trivsel gennem fællesskabet og ved at skabe broer til samfundet.

Socialstyrelsen tildeler syv kommuner, heriblandt Jammerbugt Kommune, midler til at implementere gruppeforløb for sårbare borgere. I forløbene kan personer, der mistrives få styrket selvværdet og deres mentale sundhed og få hjælp til at bryde ud af social isolation.

Midlerne til gruppeforløbene vækker stor glæde i Jammerbugt Kommune, som glæder sig til at være forsøgskommune i forhold til gruppeforløb for sårbare borgere.

”Mentalt helbred er jo et fokus generelt på samfundsplan. Det gælder også i Jammerbugt Kommune, hvor vi desværre også oplever sårbarhed og psykiske udfordringer hos nogle borgere. Vi er derfor meget glade for at få den her mulighed med gruppeforløbene, så vi endnu bedre kan sikre, at vi som kommune hjælper borgerne så godt som overhovedet muligt”, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune, Ib Nellemann.

Det handler om at gøre noget meningsfyldt sammen

Idéen om gruppeforløb for sårbare borgere bygger på forskning, der viser, at vi som mennesker kan styrke vores mentale sundhed og trivsel i dagligdagen ved at deltage i meningsfulde fællesskaber og aktiviteter i lokalsamfundet – f.eks. i foreningsregi eller på uddannelse. Sociale relationer er nemlig identitetsskabende og har stor betydning for den mentale sundhed. Det er vigtigt, at man har en følelse af, at man hører til, har mulighed for følelsesmæssig og praktisk støtte fra andre og er en del af et fællesskab. Det kan være en bogklub, kor, idrætsforeninger, gå-grupper, online-fællesskaber osv.

Metoden, som gruppeforløbene bygger på, hedder ABC-metoden. Det står for ActBelongCommit. Metoden går ud på at gøre noget aktivt sammen med andre, der giver mening.

”Vi ser frem til at benytte os af nye værktøjer og viden i vores arbejde med at skabe forbindelse mellem sårbare borgere og f.eks. foreningslivet, uddannelse og jobcenter. Formålet er at styrke borgernes mobilitet og mestrings- og handlekompetencer og fremme social inklusion i kommunens mange fællesskaber. Ved at implementere gruppeforløb, der bygger på ABC-metoden, tror vi på, at vi kan gøre en endnu større forskel for sårbare borgere”, siger Jammerbugt Kommunes Sundheds- og Handicapchef, Anette Bilde Thoft.

Op mod 110 borgere kan få hjælp gennem gruppeforløbene

Tilbuddet om gruppeforløb er for voksne, der bor i egen bolig og har psykiske og/eller sociale udfordringer, og processen med at finde deltagere til gruppeforløbene går nu i gang. Jammerbugt Kommune forventer, at mellem 90 og 110 borgere kommer til at deltage i de nye gruppeforløb i forsøgsperiode.

Gruppeforløbene vil blive varetaget af medarbejdere på tværs af Forebyggelse og Mental Sundhed-afdelingen i Jammerbugt Kommune. P.t. drejer det sig om fem medarbejdere, der er i gang med at blive uddannet som gruppefacilitatorer. Det foregår på kompetenceudviklingsdage, der bliver afholdt sammen med de øvrige forsøgskommuner.

I forløbene vil medarbejderne desuden samarbejde med jobcenter, sundhedsafdeling, Frivillighuset, foreninger m.v. alt efter, hvad der giver mening for de enkelte grupper.

Der forventes at blive gennemført 11 gruppeforløb i Jammerbugt Kommune i de kommende år fordelt med forskellige opstartsdatoer, og der vil blive taget udgangspunkt i de deltagendes idéer, udfordringer, håb og drømme i de enkelte grupper. Forløbende kommer til at foregå på kommunens væresteder i Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro.

Gruppeforløbene har en varighed af 20 uger. Forløbet starter med en individuel samtale, hvorefter der vil blive dannet et gruppefællesskab. Gruppen mødes ugentligt, og der vil også være fem individuelle samtaler under forløbet. Gruppen vil så bevæge sig – sammen – ud i aktiviteter, hvorefter den enkelte til sidst i forløbet vil stå mere på egne ben.

Socialstyrelsen forventer, at omkring 600 borgere på landsplan kommer til at deltage i forsøgsordningen med gruppeforløb. De første grupper forventes at begynde i foråret 2023. Forsøget med gruppeforløbene vil vare til 2025.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) evaluerer løbende projektet for at få viden om effekten. Om metoden kan udbredes til resten af landet, afhænger af disse resultater. Der har dog allerede været forsøg med gruppeforløbene i Slagelse Kommune, som har haft positive erfaringer med forløbene.