Grundlovsceremoni for nye danske statsborgere

Arkivbillede. Foto: Jammerbugtposten.dk.

For at få dansk statsborgerskab skal du som udgangspunkt medvirke i en grundlovsceremoni. Formålet med ceremonien er at fejre og markere dit danske statsborgerskab.

Jammerbugt Kommune holder grundlovsceremoni torsdag 2. april 2020 kl. 16.00 i Byrådssalen på Aabybro Rådhus. Der vil også være en ceremoni i efteråret 2020.

-- annonce ---

Er du bosat i Jammerbugt Kommune, og er dit statsborgerskab betinget af, at du deltager i grundlovsceremonien, modtager du en personlig invitation (således personer, der er optaget i § 3 i lov nr. 1553 af 27. december 2019 om indfødsrets meddelelse). 

Om ceremonien

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Derudover skal ansøgeren give hånd til en repræsentant fra kommunalbestyrelsen.

Tilmelding

For at tilmelde dig grundlovsceremonien, skal du skrive en sikker mail til Rådhuset. I mailen bedes du oplyse:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Antal gæster, du ønsker at medbringe

I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”.

Tilmeldingsfristen er mandag 2. marts 2020. Det er alene personer, der er bosat i Jammerbugt Kommune, der kan tilmelde sig ceremonien i kommunen.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Desuden skal du medbringe en gyldig legitimation.

Gyldig legimitation er:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Læs mere om grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside