Grundloven blev i dag fejret på Bratskov i Brovst

Borgmester Mogens C. Gade talte ved Grundlovsfesten 2023 på Bratskov i Brovst. Foto: Privat

Grundloven blev i dag fejret på Bratskov i Brovst

I Jammerbugt Kommune var der til i dag annonceret Grundlovsmøde på Bratskov i Brovst.

-- annonce ---

I et flot solskin og med Danneborg i flagstanden og med underholdning af koret Sing for Joy talte Ildsjæl Karl Korfits, Blokhus og Borgmester Mogens C. Gade.

Underholdning af koret Sing for Joy Foto: Privat

I sin Grundlovstale –  den 5. juni 2023 sagde Mogens Gade.

Ligesom det at fejre grundloven er en national tradition er det også blevet en god lokal tradition, at vi markerer grundlovsdagen i Jammerbugt Venstre her på Bratskov – Men Inden vi kommer for langt ind i min tale, vil jeg traditionen tro og som en servicemeddelelse minde om, at det faktisk også er Fars dag – og skulle nogle have glemt det, kan det stadigvæk nås at rette op på det.

Ligesom den 5. juni 1849 var en festdag – ja, så er dagen i dag også en festdag – en festdag hvor vi fejrer og markerer grundlovens 174 års dag.

Grundlovens vedtagelse i 1849 var startskuddet til det demokrati, som vi kender i dag – og som vi stadigvæk – via en dynamisk proces søger at udvikle.

DEMOKRATI betyder som bekendt folkestyre – Udgangspunktet for folkestyret er, at samfundet tror på, at borgerne har noget at bidrage med – Og det er vi overbeviste om i Jammerbugt Venstre, at de har – se blot på det lokale engagement i alle vores lokalsamfund – i form af Lokale udviklingsplaner.

Som ikke bare er planer, men som også realiseres i et godt samspil med Jammerbugt Kommune- Ud fra devisen: Handling Slår alt.

Jeg tror ikke nogen kommune i Nordeuropa har større og mere borgerinvolvering og ikke mindst borgerengagement. Se det er jo rart på en Grundlovsdag at kunne konstatere at Jammerbugt Kommune er en demokratisk bæredygtig Kommune.  

Jo – Grundlovsdag er en festdag

En dag hvor vi har lov til endnu en gang at markere, at Danmark er et af verdens frieste lande og et af de fredeligste.

For 300 år siden konkluderede en britisk filosof ved navn Thomas Hobbes, at vi må vælge mellem enten at være et fredeligt eller at være et frit samfund – Vi kan ikke få begge dele – men det har vi altså alligevel her 300 år senere. 

Vi lever i fred og frihed – hvor fantastisk

Vi skal fortsat have et Danmark med frihed til forskellighed. Men ikke et samfund med en fritagelse fra pligt og ansvar overfor det fælles. Friheden skal gå hånd i hånd med det fællesskab, der holder os sammen som folk og nation.

Hvad er det så der kitter os sammen som folk og som nation.

For det første giver det sig selv, at det danske sprog er et bindemiddel. For det andet er der historien – historien betyder langt mere end vi umiddelbart tror. For det tredje er der nogle grundholdninger – nogle grundprincipper for samfundets indretning, der er fælles for vores syn på vores land

F.eks. sondringen mellem religion og politik. Den vidtgående ytringsfrihed.

Forenings og bevægelses Danmark – højskoler, andelsbevægelser og arbejderbevægelse. Lighedsønsket – der bør ikke være for stor forskel mellem mennesker.

Udtrykt af Grundtvig: Da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt.

Således kan vi sige, at sondringen mellem politik og religion  ytringsfriheden – ligestillingen – fraværet mellem sociale skel – er nogle af de bærende principper, der samler det danske folk på tværs af holdningsforskelle i øvrigt.

Globaliserings udfordringer kræver netop, at vi håndhæver noget af vores sammenhængskraft i Danmark og i det danske folk. På den måde kan vi møde verden med åbenhed og udsyn. For vi må gerne være os selv – men vi må aldrig være os selv nok.

Derfor skal vi ikke frygte andre kulturer – vi skal ikke frygte globaliseringen eller EU – tværtimod skal vi, fordi vi er godt rustet drage fordele af EU og globaliseringen.

Således er grundlovsdag også en dag, hvor vi med stolthed kan markere en stolthed over det at være danske og af det danske – også set i et globalt perspektiv.

Politik handler om indflydelse – Man kan jo ikke have indflydelse – hvis ikke man ved hvilken vej man vil gå. Politik handler om at have en plan – et valgprogram – og i den sammenhæng et brand – så Borgerne ved, hvad vi står for – F.eks. styr på økonomien og decentral udvikling.    

Politik er et holdspil – Venstre Jammerbugt er et hold

Bestående af ved sidste valg 9.984 vælgere – en organisation og et stærkt kandidat hold. De stærkeste hold vinder de fleste kampe – alle tæller – og alle skal fylde præcist den trøje ud, som de har fået udleveret.

For så vinder vi, og så vinder Jammerbugt Kommune og borgerne, der bor her.

Sådan har vi gjort det i Jammerbugt Ventre siden 2005 – hvor vi blev stiftet.

Vi har opnået resultater, som ingen troede muligt  – for en sammenslutning af 4 fattige kommuner. Det har vi kunnet fordi vi har været et stærkt hold. Nu bliver vi presset meget på økonomi – ligesom alle andre kommuner i Danmark.

I den forbindelse er det endnu vigtigere, at vi står sammen – det giver det Jammerbugt Kommune har levet af – Politisk og økonomisk stabilitet.

Vi skal som Jammerbugt Venstre fortsat stå på dækket og styre det gode skib Jammerbugt gennem de forhindringer, der nu en gang opstår løbende. På den måde er politik jo også dialog og en evig kamp for at finde løsninger – hvor vi kan se os selv og hinanden i øjnene.

Men også hvor vi kan se det, som vi har lovet vores hold i 2021. Det vi siger før valgene, gælder også efter valgene. Store kursændringer kræver en ny kontrakt med vælgerne – efter min vurdering.

Politik handler altså om indflydelse – i forhold til ens lang og kortsigtede mål – og ikke om hvordan vinden lige blæser i dag. Kontinuitet er nøgleordet.

Politik handler også om de holdbare og brede løsninger – det brede samarbejde. Politik handler om perspektivet og ikke mindst vores politiske projekt. Vores politiske projekt i Jammerbugt Venstre bygger på en vision:

JAMMERBUGT Kommune skal altid være en kommune i sikker drift med blik for Fremtiden.

Visionen er båret af nogle værdier – nogle principper for, hvordan vi sikrer en realisering af visionen.

Vi taler om det Involverende samarbejde. Vi tror på mangfoldigheden, at alle i princippet har noget at bidrage med – derfor står vi for borger og brugerinvolvering – ikke kun i krigstid – men også i retningssætningen med planstrategi og helhedsplan involverer vi fra start – ligesom vi gør i Venstre.

Vi vil tættere på

Politikerne skulle længere væk fra administrationen ved kommunalreformen – vi tror vi skal tilbage til kødgryderne. Muligheder fremfor begrænsninger – Ressourcemodel – fremfor mangelmodel – Central styring decentral ledelse – Mennesket før systemet.

Tillid og troværdighed – det vi siger før valgene gælder også efter valgene.

VORES POLITISKE PROJEKT: 

LANDDISTRIKTSPOLITIK: 

DECENTRAL KOMMUNE:

– ØKONOMISK DECENTRALISERING MED CENTRAL styring og decentral LEDELSE

DET GODE LIV – VI VIL FOKUSERE PÅ VELFÆRDEN – MERE END VI HAR HAFT RY FOR TIDLIGERE – Markerede vi her senest i valgkampen 

Styr på økonomien – Bredt samarbejde

Vækstdagsorden – med blik for rammevilkår bl.a. for Landbruget – men også de overordnede med mobiltelefoni, bredbånd tredje vestlige, elladestansdere m.fl.

Vækstdagsorden med blik for flere indbyggere – flere arbejdspladser – flere turistovernatninger – Den grønne omstilling med mening og sund fornuft og med lokale gevinster, blev markeringen fra os på valgkampen i 2021.

Når det kommer til den grønne omstilling er Jammerbugt Kommune også med på beatet:

Jammerbugt Kommune har gennem hele sin levetid haft stort fokus på klima og den grønne omstilling.

F.eks. indgik vi i 2009 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening omkring at reducere co2 udledningen med 2 % hvert år.

Dagplejere, børnehaver, skoler og gymnasium har i mange år arbejdet med det grønne flag – et godt initiativ, hvor kommunens yngste borgere viste og viser vejen.

Som alle ved, er der opstillet mange vindmøller i Jammerbugt Kommune – og det gør jo, at den kommune i Danmark hvorfra der produceres 3. mest sol og vindenergi er Jammerbugt Kommune.

Vi var først i Danmark med at få etableret de elladestandere, som kommunerne skal opstille. 

Vi er hurtige med, at få områder i vores Kommune flyttet fra at være gasfyrede til at kunne forsynes med fjernvarme.

Vi har via vores position i Danmarks Klimaalliance sammen med 17 andre kommuner udarbejdet 4 konkrete klimahandlingsplaner for henholdsvis:

Energi – Transport – affald og Landbrug

Og fortsættelsen er så den aktuelle plan med mulighed for Sol og biogas. Som nu er i høring og som ved vedtagelse vil give mulighed for etablering af 2 store energiøer med power to x og store solcelleparker.

Jo Jammerbugt Kommune er en Grøn Klima Kommune ikke bare af navn men af gavn. Hvor vi lokalt får arbejdspladser – vi fÅr fonde til lokale projekter – vi får skattekroner og billig fjernvarme som i billig.

Se det er grøn omstilling med et globalt perspektiv – og med lokal gevinster der batter

Jeg tror på, at Venstre også på landsplan har en chance for at komme ind i varmen igen – vi skal bare tilbage til rødderne til vores rødder

I Jammerbugt Venstre bekymrer vi os om mennesker – netop fordi politik handler om mennesker. Lokalpolitik handler om at levere den borgernære service så kvalificeret – så mangfoldig og så tæt på borgerne som overhovedet muligt. For Jammerbugt Venstre er en god offentlig service  for borgere og erhvervsliv en mærkesag.

Tryghed er afgørende for vores borgere

Og Venstre skal fortsat være den tryghedsskabende enhed i Jammerbugt Kommune og blandt borgerne. Vi skal være den trygge havn – der er så meget brug for når det blæser. En kommune hvor der også i morgen er styr på økonomien.

I Jammerbugt Kommune fokuserer vi på vores ressourcer fremfor manglen på ressourcer – præcis ligesom vores liberale og sociale udgangspunkt tilsiger.

Vi ser på mulighederne fremfor begrænsningerne. Vi er stifindere fremfor fejlfindere. Vi fokuserer på osten fremfor hullerne i osten – netop fordi det er osten, som vi skal leve af.

Vi skal nemlig have lys i vinduerne både i by og på land. Og Det går det ikke så ringe med endda i Jammerbugten !

Nationalt oplever vi en kommunal sektor under et voldsomt pres. Selv vores flinke regering er med til at angribe den borgernære velfærd – og personligt synes jeg, det er gået over gevind.

Der må særlig på en grundlovsdag aldrig herske tvivl om vores ansvar for, at bidrage til frihed og fred i den ganske verden. Og dermed også at sikre en europæisk og global politisk og militær stabilitet.

Og det koster penge – men når man så med den anden hånd udhuler den borgernære velfærd, som virkeligheden er i dag – Ja, så kan det blive for meget.

For det behøver netop ikke at være et enten eller – det kan godt være et både og. Så når Lars Løkke og Mette frederiksen i løbet af en søndag formiddag finder 10 milliarder yderligere til fredsbevarende aktiviteter. Ja, så kunne Nicolai Vammen måske godt finde 2 milliarder til den borgernære velfærd – så Fru Jensen kan komme i bad.

Man skal ikke blive bitter – men man kan godt blive skuffet på borgernes vegne – netop fordi tingene for nuværende er helt ude af balance.

Grundlovsdag er en festdag

En dag hvor vi har lov til endnu en gang at markere, at Danmark er et af verdens frieste lande og et af de fredeligste. Noget som på ingen måde er en selvfølge – vi kan blot se på galningen Putins ageren i forhold til ukraine som nation og ukrainerne som folk. Her er der ingen respekt for nationers selvstændighed eller menneskers ret til frihed og fred.

Vi skal fortsat have et Danmark med frihed til forskellighed. Men ikke et samfund med fritagelse fra pligt og ansvar overfor det fælles. Friheden skal gå hånd i hånd med det fællesskab, der holder os sammen som folk og nation.

Globaliserings udfordringer kræver netop, at vi håndhæver noget af vores sammenhængskraft i Danmark og i det danske folk. På den måde kan vi møde verden med åbenhed og udsyn. For vi må gerne være os selv – men vi må aldrig være os selv nok.

Så er der vist ikke andet tilbage end at ønske alle en god grundlovsdag
Tak.

LÆS OGSÅ: Kom til drop in cafe’ og få inspiration til dit LAG projekt

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn