Grønt Flag til Børnehaven Bøge Bakke

Foto: Jammerbugtposten.dk.

En institution i Jammerbugt kommune har gjort sig fortjent til et Grønt Flag. Det er denne gang Børnehaven Bøge Bakke, der opfylder kriterierne, og endnu en gang modtager Det Grønne Spirerflag for deres arbejde med naturen i hverdagen.

I løbet af året har de i Børnehaven Bøge Bakke arbejdet målrettet på at inddrage naturen i deres hverdag.

-- annonce ---

I den forbindelse er der blevet gennemført en masse spændende, sjove og lærerige aktiviteter og projekter, som har udfordret børnene på deres sanser, motorik og læring.

I år har fokus især været på dyreliv. Børnene har bl.a. været med til at fodre en skildpadde, fulgt vejen fra larve til sommerfugl og udklækket æg, som blev til de sødeste små kyllinger. De har også fanget haletudser og klappet en congosnegl. De har desuden haft fokus på natur, sanser, krop og bevægelse. I den forbindelse har børn og voksne haft cykeldage og indrettet et motorikrum. Der er også blevet tid til at lave mad over bål samt så og passe egne afgrøder.

Grønne Spirer er Friluftsrådets landsdækkende grønne mærkningsordning for børneinstitutioner, som arbejder med at støtte det sunde børneliv, hvor naturen bruges aktivt. Undersøgelser viser, at børn, der opholder sig meget i naturen, er mere raske og udvikler koncentrationsevne, samarbejdsvilje og opfindsomhed.
Friluftsrådet markerer landets grønne institutioner med et Grønt Flag.

Du kan læse mere om Grønne Spirer på www.gronnespirer.dk.