Graver til Fjerritslev og Kollerup Kirker søges (Genopslag)

Kirkegården Fjerritslev Foto: Jammerbugtposten.dk

Graver til Fjerritslev og Kollerup Kirker søges (Genopslag)

Da vores mangeårige graver har valgt at gå på pension, er stillingen som graver ved Kollerup-Fjerritslev sogn, Jammerbugt Provsti er ledig til besættelse snarest muligt.

-- annonce ---

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 • varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • Varetage vedligeholdelse af præstegårdshave
 • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
 • administration af kirkegårdene
 • rengøring af kirkerne samt tilhørende bygninger
 • arbejdstilrettelæggelse i samarbejde med præst og gravermedhjælpere 
 • tilsyn med kirkegårdenes maskinpark
 • Forventes at støtte op og deltage i vid udstrækning i de kirkelige arrangementer i løbet af året

Der er installeret automatisk ringeanlæg i begge sognets kirker.

Kollerup-Fjerritslev sogn har i alt 11 ansatte, heraf 1 graver og 4 gravermedhjælpere. Graveren har det overordnede ansvar for begge kirkegårde.

Vi forventer, at du:

 • har flair for og lyst til arbejdet på en kirkegård
 • har relevant erfaring eller uddannelse
 • at du har gode IT-kompetencer og meget gerne kendskab til Brandsoft
 • kan samarbejde med menighedsrådet omkring strategi for udvikling af kirkegårdene
 • har godt humør og gode samarbejdsevner
 • kan arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge arbejdet

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Kollerup-Fjerritslev Sognes Menighedsråd beliggende Vestergade 16, 9690 Fjerritslev.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

For gravere uden gartnerisk uddannelse, sker indplacering i løngruppe 1.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.991,99 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 305.991,99. 

For gravere med gartnerisk uddannelse, sker indplacering i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.151,82 kr. – 380.143,23. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 313.059,87.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.406,99 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Svend Nielsen, telefon 20584539. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd  på mail til 9180fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. marts 2023. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 13. april 2023.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer forud for ansættelse.

LÆS OGSÅ: En rekreativ sø, ny bykunst og gode rammer til spejderne 

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn