Godt 10 millioner kr. til renovering og vedligehold af bygninger i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

I 2019 starter arbejdet op med at modernisere kommunens bygninger.
Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe de bedst mulige rammer for borgerne i Jammerbugt Kommune. Derfor får de fysiske rammer et løft….
.
Af Klaus Hansen

I dette års budget er der afsat 9,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og en halv mio. kr. til offentlige toiletter. 

”Vi har fået gennemgået vores bygninger. På baggrund af gennemgangen, har vi lavet en plan for, hvilke bygninger, der skal renoveres hvornår. Investeringerne i bygningerne kommer i de efterfølgende år til at betyde færre drifts- og renoveringsudgifter, blandt andet fordi bygningerne bliver mere energirigtige”, fortæller Mogens Christen Gade.

Biersted Skole er en af de bygninger i kommunen, der skal gennemgå en større renovering. Renoveringen starter op i år, hvor der er afsat 2,6 mio. kr. og løber frem til 2021. Investeringen i Biersted Skole bliver på 9,3 mio. kr. hen over de næste tre år, hvor fokus blandt andet er på klimaskærm og energirenovering.

Renoveringsprojekter med opstart i 2019
Foruden Biersted Skole starter kommunen renoveringer op for yderligere 4,3 mio. kr. Bygningerne er:

Skolerne i Skovsgaard, Ørebro, Saltum, Brovst, Nørhalne, Fjerritslev
Jammerbugt Produktionsskole
Brovst og Gl. Dalhøi Børnehaver samt Børnehuset Aabybro
Brovst administrationsbygning
Brovst Bibliotek
Brovst busterminal
Gjøl Fritidscenter
Der er også afsat en pulje til mindre akutte vedligeholdelsesarbejder på 700.000 kr.

En pulje på 500.000 kr. til vedligeholdelse af tekniske installationer og udearealer. Ligesom kommunen i 2019 regner med at bruge 1 mio. kr. til energioptimeringer og energistyring i kommunens ejendomme.