Godkendelse af udskiftning til LED armaturer i Jammerbugt

Modelbillede
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af udskiftning til LED armaturer i Jammerbugt

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune vil på møde den 13. marts 2024 behandle: Godkendelse af udskiftning af eksisterende armaturer med lysstofrør til armaturer med LED samt finansieringen deraf.

Sagsbeskrivelse

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning om at fremskynde energieffektiviseringstiltag i Jammerbugt Kommune, jf. Økonomiudvalgsmøde den 5. oktober 2022 pkt. 179, vil Ejendomscenteret udskifte de forældede lysarmaturer, der anvender lysstofrør, med energieffektive LED armaturer i kommunens bygninger.

Med omkring 2500 lysarmaturer i kommunens bygninger, der stadig bruger lysstofrør, og i betragtning af den stigende mangel på erstatningsrør på grund af ophørt produktion, er det essentielt at skifte til en mere bæredygtig og holdbar løsning som LED. Foretager kommunen ikke dette skifte, står kommunen over for en reel risiko for ikke at kunne opretholde et tilfredsstillende belysningsniveau, hvilket er afgørende for såvel funktionalitet som komfort i vores faciliteter.

Forbedring af indeklima

Ved udskiftningen til LED belysning overholdes de gældende krav i bygningsreglementet, især med hensyn til belysningsniveauer og lyskvalitet. Det sikrer, at det visuelle indeklima i kommunens bygninger forbedres markant. LED belysningen vil give en mere ensartet og naturlig lysfordeling, hvilket forbedrer både den visuelle komfort og funktionalitet i rummene. Dette er særligt vigtigt i miljøer, hvor god belysning er afgørende, såsom skoler, daginstitutioner og arbejdspladser. Ved at overholde disse standarder sikrer kommunen, at belysningen bidrager positivt til både medarbejdernes arbejdsmiljø og elevers læringsmiljø.

Bæredygtig drift

Der forventes en besparelse i driftsomkostningerne i form af reduceret energiforbrug. Udskiftning af 1 armatur vil have en tilbagebetalingstid på ca. 10 år og en besparelse på 120 kr. om året pr. armatur. Udskiftning af 1 armatur vil ca. spare 50 kWh samt 20 kg. CO2 om året.

Økonomi

Ejendomscenteret har årligt 1,0 mio. kr. til energitiltag, som bliver finansieret med energilån uden om lånerammen. I 2024 er de disponeret til udskiftning af ældre pumper samt bygningsautomatik til styring af varme- og ventilationsanlæg.

Tidligere har man finansieret større energiprojekter med energilån uden om lånerammen. Et eksempel herpå er Biersted skole, hvor varmekilden blev udskiftet til ny og energibesparende samt vinduerne udskiftet.

Der er i alt ca. 2500 stk. lysarmaturer med lysstofrør. Udskiftning af alle armaturer med lysstofrør anslås at koste ca. 3,3 mio. kr. Der vil ved udskiftning af alle armaturer være en årlig driftsbesparelse på ca. 300.000 kr. Det anbefales, at udskiftningen udføres over 3 år – i 2024, 2025 og 2026.

Nedenstående tabel viser investering, forventet besparelse og tilbagebetalingstid i de respektive år.

ÅrstalInvesteringÅrlig besparelseTilbagebetalingstid
20241,1 mio. kr.11 år
20251,1 mio. kr.0,1 mio. kr.11 år
20261,1 mio. kr.0,2 mio. kr.11 år
20270,3 mio. kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Udskiftning af armaturer, der anvender lysstofrør, til armaturer med LED påvirker bruttoanlægsrammen med 1,1 mio. kr. henholdsvis i 2024, 2025, og 2026.

Projektet er omfattet af lånebekendtgørelsen og kan derfor finansieres med energilån uden om lånerammen.

Indstilling: Vækst- og udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

atalle eksisterende armaturer med lysstofrør udskiftes over 3 år i 2024, 2025 og 2026, og
atfinansieringen heraf optages som energilån med låneoptag uden om lånerammen

LÆS OGSÅ: Nyt udbud forlænger kontrakt af udlicitering af rengøringsområdet i 4 år