Godkendelse af ny Ligestillingspolitik i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Godkendelse af ny Ligestillingspolitik i Jammerbugt Kommune

Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 27. marts 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af ny Ligestillingspolitik.

-- annonce ---

Beslutningstema
Godkendelse af ny Ligestillingspolitik,

Sagsbeskrivelse
Den 20. november 2008 godkendte Kommunalbestyrelsen den nuværende Ligestillingspolitik for Jammerbugt Kommune.

I 2022 har Ligestillingsudvalget fået nye repræsentanter og i den forbindelse har udvalget taget Ligestillingspolitikken til revision. Ønsket med den nye Ligestillingspolitik er en mere kortfattet og præcis politik.

Formålet med Ligestillingspolitikken er at sætte fokus på, at der skal være lige arbejds-, trivsels- og udviklingsbetingelser for alle ansatte i kommunen. Yderligere at alle borgere i kommunen mødes lige, uden fordomme og fastlåste forventninger.

Ligestillingspolitikken er udformet, så den er i tråd med kommunens øvrige politikker og strategier. Politikken skal være med til at sikre et fokuseret arbejde med ligestilling i kommunen, så det sikres at ligestillingsperspektivet og mangfoldighed altid inddrages.

Tidsplan for behandling:

TMU 27. marts

BFU 27. marts

SSU 28. marts

BEU 29. marts

KFL 30. marts

ØKU 19. april

KMB 27. april

Høring/borger- og brugerinvolvering
Ligestillingspolitikken har været behandlet i ForvaltningsMED og i HovedMED og anbefales godkendt af Ligestillingsudvalget og HovedMED.

Indstilling
Ligestillingsudvalget indstiller, at Børne- og familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Ligestillingspolitikken.

Bilag
Ligestillingspolitik

LÆS OGSÅ: Politisk beslutning vedr. ny organisering af SI-tilbuddet ved Saltum SI og Skole