Godkendelse af markedsføringsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Kulturhuset & Skulpturparken A/S

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Økonomiudvalget i Jammerbugt kommune holder ordinært møde den 16. juni, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af markedsføringsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Kulturhuset & Skulpturparken A/S.

Sagsfremstilling
Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus A/S har taget initiativ til et forsøg med at opføre en godt 20 meter høj sandskulptur med en sokkelbredde på godt 27 meter. Hvis forsøget lykkes, vil der være en mulighed for at blive optaget i Guiness World Records 2021.

-- annonce ---


Skulpturen skal placeres på en del af parkeringsarealet beliggende som nabo til Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus, og der vil være fri adgang for alle til at besigtige sandskulpturen. Det forventes, at baseopbygningen udføres i ugerne 21-23, hvorefter skulptørerne udformer sandskulpturen i ugerne 23-26. Den endelige sandskulptur forventes at kunne indvies den 2. juli 2021. Skulpturen forventes at kunne bevares i ca. 6 måneder.

Forsøget giver en mulighed for at brande hele Nordjylland, og Jammerbugt området i særdeleshed.

Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus A/S forventer, at sandskulpturen vil kunne tiltrække mindst 35.000 besøgende.

Destination Nordvestkysten oplyser, at skønnet er meget forsigtigt . De sammenligner her med f.eks. Skovtårnet ved Camp Adventure (der er opført med over 350.000 besøgende i 2019), samt med at netop udendørs aktiviteter er meget besøgte her i forbindelse med Coronapandemien. Deres vurdering er, at hver endagsbesøgende forbruger ca. kr. 240 i området. Denne vurdering tager udgangspunkt i en rapport vedrørende “Turismen i Danmark” udarbejdet af Visit Denmark i 2020, hvor forbruget for kyst og naturturister opgøres til kr. 750 pr. døgn. Destination Nordvestkysten har her frataget 36% som vedrørende overnatningsudgift og skønner herefter, at en dagsturist forbruger ca. 50% af, hvad en døgnturist forbruger.

Jammerbugt Kommune har mulighed for at indgå en markedsføringsaftale med Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus A/S. Dette vil give en mulighed for at brande kommunen i forbindelse med sandskulpturens opførelse.

Der vedlægges et udkast til en sådan markedsføringsaftale. Aftalen er udarbejdet med henblik på at sikre mest mulig branding af kommunens navn for pengene. Det bemærkes i denne forbindelse, at en kommunes køb af f.eks. reklameydelser ikke må stå i et åbenbart misforhold til formålet.

Kommunalfuldmagten giver mulighed for, at en kommune varetager informationsmæssige opgaver, herunder gør opmærksom på kommunens navn og eksistens. En kommunes køb af reklameydelser til brug for promovering af kommunen må ikke stå i et åbenbart misforhold til formålet.

Økonomi
Kr. 200.000 finansieres via eventpuljen.

Indstilling
Staben indstiller, at Økonomiudvalget godkender markedsføringsaftalen.