Godkendelse af iværksættelse af fire “Tankegange” i Jammerbugt Kommune

Arkivbillede

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt kommune holder ordinært møde den 2. december, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af iværksættelse af fire “Tankegange” – kulturelle gåture i selskab med lokalkendte (kultur)personligheder.

Sagsbeskrivelse
Inspireret af Kulturmødet på Mors 2021 er der ønske om at iværksætte fire kulturelle “Tankegange” i foråret 2022. Der var planlagt en “Tankegang” på Gjøl med skuespilleren, dramatikeren og forfatteren Hassan Preisler med udgangspunkt i Hans Kirks “Fiskerne”.

-- annonce ---

Denne blev desværre aflyst pga. sygdom. “Tankegange” forstås som kulturelle gåture i selskab med lokalkendte (kultur)personligheder. Ruterne skal lægges i et landskab eller et lokalområde, der betyder noget for de enkelte (kultur)personligheder.

Hver gåtur får et tema, der giver inspiration til samtale og fortælling undervejs. Den enkelte “Tankegang” kan eventuelt slutte et relevant og interessant sted, eksempelvis Bratskov, hvor der eventuelt kan være en optræden. Det er væsentligt for konceptet, at der en sammenhæng mellem natur og kultur og at den enkelte “Tankegangs” tema er relevant i forhold til rute og lokal (kultur)personlighed.

Temaer kunne eksempelvis være erindring, sorg, glæde, min barndom, det at være krigsbarn, min kunst, min forankring til netop dette sted og meget andet. Tema og indhold udvikles sammen med (kultur)personlighederne. Der må gerne være flere (kultur)personligheder med på hver “Tankegang”.

De fire “Tankegange” tænkes jævnt fordelt geografisk og skal tidsmæssigt foregå over en afgrænset periode i foråret 2022, så de kan markedsføres sammen. Der reklameres på Facebook, via Jammerbugt Bibliotekerne og “direct mail”. Desuden kontaktes pressen.

Det skal være gratis at deltage for publikum og et succeskriterium kunne være omkring 20 publikummer til hver “Tankegang”. Det er et for Jammerbugt Kommune nyt koncept, så det er vanskeligt at have et kvalificeret bud på deltagerantal.

De lokale (kultur)personligheder tænkes at være personer, der kan fortælle en personlig og nærværende historie eller fortælle medrivende om et emne og de skal “høre til” Jammerbugt Kommune.

Det vurderes, at fire “Tankegange” kan iværksættes for max. 20.000 kr. Tariffen for en liveoptræden hos bl.a. Dansk Artistforbund og Dansk Musikerforbund er 2.200 kr., så det vil være aflønningsniveauet, hvis der skal være en honorering.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser
Udgiften kan afholdes indenfor rammen af kultur- og landdistriktsmidlerne og har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender,

at der iværksættes fire “Tankegange”, og
at der bevilges max. 20.000 kr. i alt til fire “Tankegange”.