Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021

Borgmester Mogens Gade (V). Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Torsdag aften godkendte kommunalbestyrelsen Beskæftigelsesplan 2021.

Beskæftigelsesplan 2021 har været behandlet i Beskæftigelsesudvalget og har været i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd, Handicaprådet og Ungerådet.


Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2021:

 • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 • Flere ledige skal opkvalificeres
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Udvalgte tiltag og fokusområder i 2021

I lighed med tidligere år har Beskæftigelsesudvalget drøftet de overordnede indsatsområder og rammer samt prioritering af målgrupper i forhold til de ressourcer, som er til rådighed.

”På forskellige plan skal vi styrke beskæftigelsen i kommunen. Det gælder både ift. unge mennesker, handicappede, virksomheder osv. Selvom vi er stolte af vores beskæftigelsesindsats, så skal vi sørge for at fortsætte det gode arbejde”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

De konkrete indsatsområder i forhold til beskæftigelse i Jammerbugt Kommune i 2021 er: 

 • Samarbejde mellem Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen og Sundheds- og Handicapafdelingen om projekter, som kan understøtte, at flere borgere med handicap kommer tættere på arbejdsmarkedet.
 • Optimering af samarbejdet mellem beskæftigelsesindsatsen og psykiatrien.
 • Der skal sættes særlige initiativer i gang for at honorere den tidlige indsats for unge i 2021. Der er allerede blevet ansat en overgangsmentor, der skal understøtte planen for den enkelte unge i overgangen fra barn til voksen. 
 • Samarbejdet mellem UU og folkeskolen skal evalueres med henblik på evt. optimering.
 • To gennemførselsmentorer understøtter i tæt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne frafaldstruede unge i at gennemføre deres uddannelse og dermed øge chancerne for en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Virksomhederne skal understøttes i at have relevant arbejdskraft til rådighed. Dette kan ske gennem rekruttering og/eller kompetenceudvikling
 • For at møde virksomhedernes behov og sikre, at flest muligt borgere får tilknytning til arbejdsmarkedet, vil Jobcenter Jammerbugt sætte fokus på ordinære løntimer, bl.a. gennem det nye virksomhedsnetværk Værdijob.