Gjensidige Forsikring: Hver tredje er glad for hjemmearbejde

Arkiv billede
Print Friendly, PDF & Email

Hver anden dansker skiftede kontoret ud med hjemmearbejde under corona-nedlukningen, og hver tredje synes, det har været positivt at arbejde mere hjemmefra. Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige.

Det er de færreste, der forbinder coronakrisen med noget positivt, men måske kan vi alligevel tage nogle gode læringer med fra den seneste tid. En ny undersøgelse fra Kantar Gallup for Gjensidige viser nemlig, at hver tredje dansker har været glad for at arbejde hjemmefra, og at hver femte gerne vil arbejde mere hjemmefra fremadrettet.


”Erfaringer fra mange af vores erhvervskunder samt undersøgelser viser, at hjemmearbejde blandt andet har påvirket effektiviteten positivt og har givet færre sygedage*. Dette kan blandt andet skyldes, at man kan finde ro samt bedre plads til fordybelse og koncentration derhjemme. Der er selvfølgelig også situationer, hvor hjemmearbejdet kan være udfordrende og besværligt, og ikke alle er glade for at arbejde hjemmefra, men overordnet set peger det på, at mange får gavn af det,” siger Per Østergaard, direktør for sundhed i Gjensidige.

Sidder man normalt i storrumskontorer, kan støj og afbrydelser ofte være en del af hverdagen, men her kan hjemmekontoret være et godt afbræk fra forstyrrelserne.

”Selvom situationen med mere hjemmearbejde stiller nye krav til både medarbejdere og arbejdsplads, tyder flere ting på, at det kommer mange virksomheder og flere af deres ansatte til gode. Det kan fx give mere tid til familien, når man ikke skal pendle til og fra arbejde hver dag, og i sidste ende kan det være med til at øge ens livsglæde,” siger Per Østergaard, der samtidig påpeger, at hjemmearbejdet ikke nødvendigvis er godt for alle.

For der kan selvfølgelig give udfordringer med en øget mængde hjemmearbejde. Det kan være, at man ikke har en god ergonomisk arbejdsplads derhjemme, at man kommer til at savne det sociale og faglige fællesskab på arbejdspladsen, eller at hele corona-situationen øger risikoen for fx stress eller angst.

“Man skal ikke tage det for givet, at hjemmearbejde automatisk fører til mere arbejdsglæde, og det er vigtigt, at virksomheder lytter på medarbejdernes ønsker og behov, og ikke bare følger strømmen med hensyn til hjemmearbejde,” siger Per Østergaard.

Man kunne måske have forventet en stigning i antallet af henvendelser om psykolog og fysioterapi, men skadetal fra Gjensidiges sundhedsforsikring viser, at selvom der skete et fald af henvendelser under nedlukningen i foråret, har skadeudviklingen normaliseret sig igen. Dog har sager om angst, depression og familiens velbefindende fyldt mere, end hvad de plejer i sammenlignelige perioder. 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring i maj 2020 blandt 1025 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.

Har du i forbindelse med corona-krisen arbejdet mere hjemmefra?

  • Ja 49 %
  • Nej 50 %
  • Ved ikke 1 %

Hvordan har det påvirket dig at arbejde hjemmefra?

  • Meget positivt 12 %
  • Lidt positivt 26 %
  • Ingen betydning 21 %
  • Lidt negativt 33 %
  • Meget negativt 4 %
  • Ved ikke 4 %