Fremtiden for lokalsamfundene i Jammerbugt er på dagsordenen i foråret 2021

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Helle Bak Andreasen (V) Foto: Jammerbugt.dk

De lokale udviklingsplaner (LUP’erne) for lokalsamfundene i Jammerbugt Kommune skal fornyes. Derfor vil repræsentanter fra Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget ’besøge’ samtlige lokalsamfund i løbet af foråret. 

Grundet COVID-19 og restriktionerne om forsamling har udvalget besluttet at afholde LUP-møderne online – i hvert fald så længe det ikke er muligt at afholde borgermøder fysisk.

-- annonce ---


”Vi har på det seneste gjort os nogle gode erfaringer med onlinemøder med mange borgere, og nu er vi også klar til at holde rækken af LUP-møder virtuelt. Vi kan se, at der trods nedlukning stadig er godt gang i de lokale ildsjæle, og derfor er det vigtigt, at vi fra kommunens side bakker op og er klar til at udvikle vores lokalområder”, fortæller Helle Bak Andreasen, formand for Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget.

De første online LUP-møder starter allerede i marts og drejer sig om lokalområderne Øland, Gjøl og Nørhalne. 

Alle datoerne for samtlige lokalsamfunds møder er på hjemmesiden: https://landdistrikt.jammerbugt.dk/politik/nyheder/lokale-udviklingsmoeder-lup-foraaret-2021/