Forslag om at reparere vagtlæge-ordning stemt ned i regionsrådet

Region Nordjylland

AF DF’s regionsrådsgruppe:Ib Madsen, Erik Høgh-Sørensen, Anne Mette Mortensen, Jørgen Hammer Sørensen.

Dansk Folkepartis forslag om at forbedre den vagtlægeordning, som har udløst borgerbekymring, blev tirsdag nedstemt af 32 regionsrådsmedlemmer mod otte.

-- annonce ---

Dermed bliver fire regionale lægevagter lukket helt officielt 1. marts i Skagen, Brønderslev, Brovst og Farsø, uden at PLO bliver spurgt om at lave en tillægsaftale.

En sådan tillægsaftale erklærede PLO-formand Christian Freitag sig ellers åben over for at forhandle. Dette tilsagn kom Freitag med mandag under en FOKUS-debat på TV2 Nord.

Trods denne oplysning blev DF-forslaget om en tillægsaftale stemt ned af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og SF.For forslaget stemte radikale, Enhedslisten, Thomas Hav (UP) og Dansk Folkeparti, bl.a. med det argument at regionens Akut- og Praksisudvalg burde have arbejdsro til at imødekomme borgerønsker og holde borgermøder, inden vagtlægelukningerne bliver sat i værk.

Note:DF’s forslag kan ses neden for. I et forsøg på at skabe kompromis med regionsflertallet foreslog DF en kortere udskydelse af lægevagtslukningerne end oprindelig foreslået.Det forslag, som der blev stemt om, ses neden for (med datoen rettet og understreget).

Beslutning – Forslag fra Dansk Folkeparti om tillægsaftale vedr. vagtlæger:

For at sikre tryghed og nærhed i nordjysk sundhed foreslås det at udskyde PLO-vagtlægeaftalens ikrafttræden indtil efter regionsrådsmødet 31. marts 2020. I den mellemliggende periode undersøges det i samarbejde med PLO, hvordan en robust tillægsaftale kan forbedre situationen for borgere i Farsø, Brovst, Skagen og Brønderslev, herunder evt. opgaveglidning fra læger til sygeplejersker.

Baggrund:Dette forslag har til hensigt at bevare Region Nordjyllands strategiske mål om borgernær sundhed uanset postnummer.

Der findes fortilfælde, idet lægevagtsaftalen af 2007 mellem PLO og Region Nordjylland fik en tillægsaftale vedr. Brovst med ikrafttræden 1. april 2009.En udskydelse rummer endvidere den fordel, at regionens Akut- og Praksisudvalg reelt får tid til at inddrage borgerne og arbejde på at finde innovative løsninger.

Forslagsstillerne noterer sig, at begge parter har mulighed for aftaleopsigelse, både jf. §10 i Lægevagtsaftale af 2007 og jf. den seneste aftale af 7. januar 2020, afsnittene 8 og 9.

DEBAT - SKRIV EN KOMMENTAR

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn