Foreningsmedlemstallet stiger i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune

Foreningsmedlemstallet stiger i Jammerbugt Kommune

Kultur-, Fritids- og Landdistritksudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 8. juni 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Orientering om udvikling i foreningsmedlemstal i Jammerbugt Kommune

-- annonce ---

Beslutningstema

Orientering om udvikling i foreningsmedlemstal i Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

På mødet vil Vækst- og Udviklingsforvaltningen orientere om udviklingen i foreningsmedlemstal i Jammerbugt Kommune.

Den 29. marts 2023 offentliggjorde DIF og DGI medlemstallene for 2022. Idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 116.178 medlemmer i forhold til året før, og kom dermed op på 2.344.954 medlemmer – det højeste antal nogensinde. Også i Jammerbugt Kommune var der i 2022 fremgang i idrætsforeningernes medlemstal. Stigningen lyder på 1.082 flere medlemmer, så der nu er 18.941 medlemmer i idrætsforeningerne. Tallene baseres på tal fra det centrale foreningsregister (CFR) og medregner derfor ikke de idé- og interessebetonede foreninger.

Under orienteringen præsenteres:

  • Idrætsbilledet generelt i Jammerbugt Kommune
  • Foreningsbilledet generelt i Jammerbugt Kommune
  • Top 10 foreninger med flest medlemmer
  • Top 3 foreninger med størst medlemsvækst 2021-2022
  • Top 3 foreninger med størst medlemsfrafald i 2021-2022

Desuden gennemgås driftsudgifter, anlæg og sundhed ift. idrætsområdet i Jammerbugt Kommune, sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Nordjylland (fraset Aalborg Kommune).

Retsgrundlag

Folkeoplysningsningsloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ingen.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistritksudvalget tager orienteringen om udvikling i foreningsmedlemstal i Jammerbugt Kommune til efterretning.

LÆS OGSÅ: 400 elever dyster om titlen ”Jammerbugt sejeste 6. klasse” 

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn