Foreningerne i Arentsminde søger om hjælp til projektet “Jul i Arentsminde”

Arkivbillede

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Foreningerne i Arentsminde søger om 5.000 kr. til projektet “Jul i Arentsminde”, hvilket svarer til 37% af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

-- annonce ---

Sagsfremstilling
Ansøger, Foreningerne i Arentsminde, søger om støtte til et arrangement, hvor der laves juleudsmykning til byen. Projektet har, foruden anskaffelse af pynt til juleudsmykning af byen og skolen, til formål at viderebringe gamle traditioner til byens børn og unge og knytte bånd mellem byens borgere på tværs af generationer.

Vækst og Udviklings kommentarer
Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt og kommer mange borgere til gode.Projektet udføres af frivillige.Projektet fremgår ikke af byens LUP.Arentsminde er en del af Liv i By og Skole, hvor der medfølger 50.000 kr. til lokalsamfundet oveni de lokale midler á 10.000 kr.

Lovgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.