”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” åbner igen for ansøgninger til en million

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Fra 1. september kan der igen ansøges om støtte til velgørende og humanitære formål

”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” – der er hovedejer af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S – har netop igen åbnet for modtagelse af ansøgninger om støtte til almenvelgørende og humanitære formål. Der kan ansøges om støtte på 100.000 kroner, og der udloddes i alt 1 mio. kr.

-- annonce ---


Det bliver den anden millionudlodning fra fonden i 2022 – efter at fonden i marts ekstraordinært tildelte seks danske nødhjælpsorganisationer et tilskud på tilsammen en million kroner til deres humanitære arbejde i det krigshærgede Ukraine.

Og ligesom i 2021 vil ejerne af de 6.500 private danske sommerhuse og ferieboliger, som lejes ud gennem Sol og Strand i 2022, gennem en meningsmåling blive inddraget i udvælgelsen af de målgrupper, som fondens donationer skal tilgå.

Også alle danske og udenlandske lejere af sommerhuse gennem Sol og Strand – samt alle ansatte hos Sol og Strand – får gennem meningsmålinger mulighed for at fortælle inden for hvilke kategorier, fondens donationer skal falde.

TILBAGEMELDINGER FRA HUSEJERE, FERIEGÆSTER OG ANSATTE GIVER VÆRDI

Advokat Jens Stadum, der er bestyrelsesformand i Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld, siger:

-Vi begyndte i 2021 at indhente tilbagemeldinger fra husejere, feriegæster og ansatte i Sol og Strand gennem meningsmålinger. Og det gør vi igen. For inputtene fra meningsmålingerne sidste år var meget værdifulde for os i bestyrelsen, når vi skal tage stilling til de ansøgninger, vi modtager, siger bestyrelsesformand Jens Stadum.

-Derfor ser jeg sammen med bestyrelsen frem til igen i år at modtage mange gode ansøgninger.

-Jeg ved, at der er mange humanitære organisationer og projekter, som gør et kæmpe arbejde for andre mennesker. Og det er en vigtig drivkraft for mig og for hele bestyrelsen, at vi gennem vores ejerskab af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S har mulighed for at støtte gode humanitære formål, siger bestyrelsesformand Jens Stadum.

FONDENS STIFTERE ER GLADE FOR AT SE DERES LIVSVÆRK HJÆLPER ANDRE

Det vækker stor glæde hos ægteparret Margit og Kjeld Andersen, der i 1979 stiftede Sol og Strand Feriehusudlejning  – og i 2019 overdrog ejerskabet af Sol og Strand til den erhvervsdrivende fond, ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld”.

-Det er jo fantastisk, hvis vores livsværk kan hjælpe andre. Det var det, vi stræbte efter, da vi skabte fonden. Vi kan ikke ønske os noget bedre end at se den virksomhed, vi skabte, har udviklet sig til noget så stort og flot som Sol og Strand Feriehusudlejning – og nu også den fond, der igen i år sikrer donationer til en række af humanitære og velgørende organisationer. Det gør gavn for mange, og det varmer også os dybt, siger Margit og Kjeld Andersen samstemmende.

FONDEN ER EN LEDESTJERNE FOR SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING

På samme måde glæder det Per Dam, der er administrerende direktør i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, at store dele af overskuddet fra driften af Sol og Strands udlejning af sommerhuse og ferieboliger gennem fondens udlodninger gør en forskel:

-Vi er ejet af en fond, som konsekvent deler ud af sit overskud til projekter til almenvelgørende og humanitære formål. Det er vi stolte af. Det præger hele vores organisation i hverdagen, at jo bedre vi gør det i Sol og Strand, jo mere kan fonden hjælpe andre, siger adm. direktør Per Dam, Sol og Strand Feriehusudlejning A/S.

ALLE ANSØGNINGER SKAL SKE GENNEM FONDENS HJEMMESIDE
Alle ansøgninger til ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” skal ske gennem fondens hjemmeside ( – fondensologstrand.dk).

Det er muligt at ansøge fra 1. september og indtil udgangen af september.

Herefter vurderer fondens bestyrelse i oktober og november ansøgningerne sammen med tilkendegivelserne fra husejere, feriegæster og ansatte, før udlodningen af de ti gange 100.000 kroner finder sted i december.

FAKTA:

DISSE TI HUMANITÆRE ORGANISATIONER MODTOG HVER 100.000 KRONER FRA FONDEN I 2021

  • ADHD-foreningen
  • Bedre Psykiatri
  • Angstforeningen
  • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
  • Det Kærlige Måltid
  • Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund (DGI)
  • Børnesagens Fællesråd
  • Skyggebørn
  • Læger Uden Grænser
  • Den Danske Hyderabad Fond