Folketingsmedlem tager nordjyske studerendes bekymringer med til ministeren

Nordjyske folketingsmedlem, Anne Honoré Østergaard (V)
Print Friendly, PDF & Email

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil mødte torsdag d. 27. februar op til åbent samråd, indkaldt af Venstre. Samrådet omhandlede ministerens forslag om at sætte et 3000-kroners loft for studieture på ungdomsuddannelser. Et forslag, der efterfølgende har mødt kritik fra både Venstre og elever.

I sidste måned besøgte det nordjyske folketingsmedlem Anne Honoré Østergaard tre elever på den internationale linje på Handelsgymnasiet i Aalborg til en snak om, hvordan et sådan loft vil have konsekvenser for lige netop deres uddannelse. Derfor havde hun også et spørgsmål med til ministeren, på vegne af eleverne: ”Jeg har en hilsen til ministeren fra Aalborg Handelsskole, 2.g international linje. De vil rigtig, rigtig gerne sidde og følge med i dette samråd i dag. De vil sådan set gerne have, at jeg stiller et spørgsmål på vegne af dem: Kommer de til at kunne komme afsted til næste år?”


Til dette kunne de nordjyske elever dog ikke få klart svar:

”Jeg kan ikke vide nu, om jeg har 90 mandater, og derfor kan jeg heller ikke vide, hvordan det lander. Og derfor kan jeg ikke svare på det spørgsmål på nuværende tidspunkt.” Sagde Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

 Anne Honoré Østergaard spurgte også ind til andre dele af ministerens forslag:

”Jeg repræsenterer også udkants-Danmark, og jeg ved, at flere af uddannelserne er bekymrede. Det koster jo sådan set ikke det samme om man er på en uddannelse tæt på Kastrup, og skal ud i verden, eller man er fra det mørke Jylland, som man kan høre på min dialekt, at jeg kommer fra. Har ministeren taget det med i sin betragtning, når man fastsætter et loft på 3000 kr.?”

 Og netop til dette spørgsmål, var ministeren mere imødekommende:

”Omvendt så synes jeg, de andre ting er rimelige betragtninger, det har jeg også meldt tidligere, det vil sige, at de ting der har været fremme i forhold til dilemmaerne både hvad angår by-land, altså hvor langt væk ligger man fra en lufthavn, det synes jeg er en fuldstændig rimelig betragtning at tage med om bord, ligesom jeg synes, at de dele som Venstre også har bragt ind til bordet er.” Forklarede Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Eleverne på Handelsgymnasiet i Aalborg, som Anne Honoré Østergaard besøgte sidste måned, har studieforløb som en central del af deres uddannelse. Netop dette blev ministeren også spurgt ind til:

”Skelner ministeren mellem studietur og studieforløb? Korte studieture kontra de internationale linjer, som i dag, hvor eleverne kommer ud i en længere periode, der er en del af deres uddannelse, og de kommer i praktik, de kommer i undervisningsforløb, de bliver privat indkvarteret. Og det er simpelthen en del af noget af det, de skal. Kommer det hele til at være inde under samme pakke? Eller kommer ministeren til at se, at der rent faktisk er forskel på de to ting, som jeg lige har beskrevet, sådan at man enten ligger et loft forskelligt, eller hvad tænker ministeren om det?” Spurgte Anne Honoré Østergaard.

Også her havde Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil svært ved at komme med et direkte svar:

”Og så ift. det her med sondringen imellem de to ting. Det havde jeg egentlig ikke umiddelbart tænkt, at vi skulle gøre lovgivningsmæssigt, men jeg vil ikke afvise, at der kan komme nogle ting fra parterne, som overbeviser mig om det modsatte. Det er jo derfor vi gerne vil tale med dem om det. Men som udgangspunkt ikke.”