Folkekirkens Familiestøtte søger koordinator til Jammerbugt

Folkekirkens Familiestøtte LOGO
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: En stilling som koordinator i Folkekirkens Familiestøtte i Jammerbugt provsti er ledig til besættelses snarest muligt. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Om Folkekirkens Familiestøtte
Formålet med Folkekirkens Familiestøtte er at støtte forældre, der vil sætte fokus på børnenes trivsel i hjemmet. Der er tale om forebyggende støtte. En god og tryg opvækst er afgørende for, at barnet får gode forudsætninger for et godt liv.


Målgruppen er børnefamilier, hvor forældrene ønsker støtte til at øge trivslen i hjemmet. Støtten er målrettet specifikke udfordringer i den enkelte familie og ophører, når det kan konstateres, at behovet er opfyldt. Målgruppen er familier, som ikke er omfattet af det kommunale hjælpesystem.

Tilbud til forældre
En af mulighederne for støtte går via forældrevenner, som er godkendte frivillige. Koordinatoren aftaler med forældrene, hvad der specifikt tilbydes af støtte – ud fra de ønsker for støtte familien ønsker. Den enkelte forældreven bliver herefter af koordinatoren matchet med familien på baggrund af den støtte, der er aftalt.

Folkekirkens Familiestøtte har desuden indgået et samarbejde med Egmont fonden over de næste 3 år. Her vil der være et fokus på 0 – 6 års området.

Koordinatorens primære arbejdsopgaver er:
• Formidle Folkekirkens Familiestøtte støttetilbud til alle forældre i provstiet – bl.a. via relevante instanser i provstiet, herunder menighedsråd, præster, medarbejdere ved kirkerne, skoler, daginstitutioner, sundhedsplejen, foreninger mv. Formidling er en løbende og særdeles vigtig opgave.
• Udvikle og fastholde relevante netværk, der såvel kan understøtte forældrenes kendskab til Folkekirkens Familiestøtte som bistå med at rekruttere frivillige til Folkekirkens Familiestøtte.
• I dialog med forældrene afklare støttebehovet for forældrene, der henvender sig og i øvrigt løbende have kontakt med de pågældende familier.
• Rekruttere, give sparring til, fastholde og lede de frivillige.
• Sikre sagligt gode match mellem familier og frivillige forældrevenner.
• Evaluerings- og dokumentations-opgaver

Der ikke er krav om bestemte uddannelsesmæssige kompetencer knyttet til stillingen, men vi søger en koordinator, som:
• Har kendskab til lokalområdet
• Har erfaring med at arbejde med frivillige, herunder rekruttering og ledelse.
• Har et godt kendskab til børnefamiliers vilkår og udfordringer.
• Har god organisationsforståelse.
• Kan arbejde struktureret.
• Har analytiske evner og i stand til fagligt og sagligt at kunne begrunde sine beslutninger og handlinger.
• Kan arbejder struktureret og er god til at dokumentere sin indsats.
• Har stærke kommunikative færdigheder både skriftligt og mundtligt.
• Er udadvendt og god til at dyrke netværk.
• Har et positivt livssyn, høj tolerance og særdeles god situationsfornemmelse.
• Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et fællesskab, herunder indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde om opgaveløsningen med ledelsen i Folkekirkens Familiestøtte.
• Vil repræsenterer Folkekirken og dens værdier.

Vi tilbyder:
• En udviklingsorienteret arbejdsplads med store ambitioner.
• En høj grad af fleksibilitet og mulighed for at tilrettelægge sit eget arbejde.
• At kunne bidrage og understøtte forældre i deres forældrerolle.
• At indgå i udviklingen af fremtidens diakonale arbejde i Folkekirken.
• En fuldtidsstilling i de kommende 4 år.

Organiseringen som koordinator:
Koordinatoren refererer til lederen af Folkekirkens Familiestøtte.
Koordinatoren får sandsynligvis tjenestested i Abybro.
Det forventes, at medarbejderen er indstillet på fleksible arbejdstider, og stillingen forudsætter geografisk fleksibilitet.

Koordinatoren bliver medarbejder i Folkekirkens Familiestøtte og vil indgå på lige fod med øvrige medarbejdere i forhold til vidensdeling, faglig sparring, kursusaktiviteter, samarbejde mv.

Ansættelse
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 262.132 kr. –347.325 kr. (Beløbene er pr. 31.03.2012)

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 275.239 kr. – 393.198 kr. (Beløbene er pr 31.03.2012)
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Midt-Hanherred Menighedsråd og kirkekultur.nu

For nærmere information kontakt:
Leder af Folkekirkens Familiestøtte Ole Elbæk, tlf. 30 32 22 30, olep@km.dk

Ansøgning
Ansøgningen inkl. relevante bilag sendes senest fredag den 20. november 2020 kl. 12 til Ole Elbæk via kontaktff@km.dk. Skriv ”Ansøgning koordinator Jammerbugt” i emnefeltet.
Der vil forventeligt blive afholdt samtaler den 26. november.