Førstegangsfødende bliver nu udskrevet fra fødegangen i Hjørring 2-4 timer efter fødslen

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Fremover vil også førstegangsfødende med ukomplicerede fødsler som hovedregel blive udskrevet fra fødegangen i Hjørring 2-4 timer efter fødslen. Hidtil har det kun været flergangsfødende….
.
Af Klaus Hansen

1. februar indfører Regionshospital Nordjylland ambulant fødsel og hjemmebarsel til førstegangsfødende, der har haft en normal og ukompliceret fødsel. De får besøg af jordemoder fra hospitalet dagen efter samt adgang til Barselsambulatorium i de efterfølgende syv dage.

– Vi indfører hjemmebarsel, som indeholder nye muligheder for de førstegangsfødende om støtte og kyndig vejledning fra fagfolk på hospitalet, men med udgangspunkt i familiens eget hjem fremfor i fremmede rammer på hospitalet, siger klinikchef Lars Winter Burmester, Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn.

Inden mor og barn udskrives efter fødslen sikrer personalet sig, at både mor og barn har det godt, at barnet har været lagt til brystet og har suttet med korrekt teknik. Jordemoderen vil ligeledes råde og vejlede om de første dage efter fødslen, inden turen går hjemad.

Hjemmebesøg af jordemoder og nyt Barselsambulatorium

Dagen efter fødslen kommer jordemoderen fra hospitalet på besøg, hvis familien ønsker det. Vil de hellere have telefon eller videoopkald er det også en mulighed.

Vurderer jordemoderen, at der er behov for besøg på Barselsambulatoriet, vil hun give en tid samme dag. Barselsambulatoriet har åbent alle ugens syv dage og med mulighed for telefonkontakt døgnet rundt. Der er desuden afsat tid hver dag til åben konsultation, hvor man bare kan møde op uden forudgående aftale. I Barselsambulatoriet kan man få hjælp til amning, barsel og barnets trivsel og alle på hjemmebarsel vil blive booket til PKU og hørescreening på 2. dagen efter fødslen.

– Hjemmebarsel gælder førstegangsfødende, hvor alt er forløbet normalt i graviditet og fødsel. Flergangsfødende, hvor alt graviditet og fødsel er forløbet normalt, har på i årevis ganske uproblematisk taget hjem nogle timer efter fødslen. Med de nye tilbud til førstegangsfødende, om at komme i barselsambulatoriet, samt besøg fra jordemoderen, er familierne fortsat sikret professionel vejledning i deres første tid med det lille nye familiemedlem. Samtidigt kan de begynde at etablere familielivet i de vante trygge rammer derhjemme, siger Lars Winter Burmester.

Der er plads til individuelle hensyn i tilbuddet.

– Der er ingen tvang, så hvis de nybagte forældre har behov for at blive, så finder vi ud af det. Men vi synes, at vi skal bruge vores begrænsede ressourcer på dem, der har behov. Der er ingen grund til, at raske skal være indlagt på hospitalet, når vi med ambulante tilbud fortsat kan hjælpe dem med en god start på familielivet, siger Lars Winter Burmester.

Hospitalet i Hjørring har ca. 1300 årlige fødsler. Cirka halvdelen er førstegangsfødende og af dem har omkring 60% en ukompliceret fødsel.