Flere nye boliger og sommerhuse i Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsen netop har godkendt, at der opføres 30 almene ældreboliger i Aabybrocentret med Nørresundby Boligselskab som bygherre
Print Friendly, PDF & Email

Flere nye boliger og sommerhuse i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommunes kommunalbestyrelse har godkendt, at to nye lokalplaner sendes i offentlig høring. Det drejer sig om lokalplaner for et nyt boligområde i Aabybro og et nyt sommerhusområde nær Saltum. Derudover er en lokalplan for et nyt boligområde ved Vesterhavsparken i Hune blevet endeligt godkendt.

”Aabybro vækster i disse år markant, ligesom Hune også er en eftertragtet by. Vi ser en stor interesse i at udvikle ejendomme eller bosætte sig i de to byer, og det forsøger vi at imødekomme med godkendelse af lokalplanerne. Derudover er vi kommet et skridt videre i kommunens arbejde med at udvikle sommerhusområder nord for Blokhus, idet der nu sendes et lokalplansforslag for et sommerhusområde nær Saltum i høring”, fortæller Borgmester Mogens Christen Gade.

Nyt sommerhusområde på ca. 150 ha. ved Kordal og Lille Norge

Nyt sommerhusområde nær Saltum

Jammerbugt Kommune har i en årrække arbejdet med fornyelse og etablering af sommerhusområder nord for Blokhus. Nu tages der fat på den del af projektet, der handler om et sommerhusområde på ca. 150 ha. ved Kordal og Lille Norge. Og et lokalplansforslag for området er således nu sendt i offentlig høring i otte uger.

Lokalplanen sikrer, at området bevarer sin nuværende karakter, og at der tages hensyn til nærområdet. Lokalplanen indeholder derfor bl.a. bestemmelser for beplantning og husenes udformning, størrelse og placering. 

Flere boliger i eftertragtede Hune

Lokalplanen for et nyt boligområde ved Vesterhavsparken i Hune er netop blevet endeligt godkendt efter at have været i offentlig høring.

Med lokalplanen godkendt kan der i området nu etableres varierede boliger, der har en markant grøn karakter, og som kan tiltrække forskellige familietyper og aldersgrupper. Lokalplanen giver bl.a. mulighed for, at der kan bygges parcelhuse, rækkehuse o.l. og 2-etages boliger. Området har et areal på ca. 7,1 ha.

Lokalplanen for et nyt boligområde ved Vesterhavsparken i Hune er netop blevet endeligt godkendt efter at have været i offentlig høring

Aabybro vækster med flere boliger

Der er tidligere sendt et forslag til en lokalplan for et boligområde ved Østre Hovensvej i Aabybro i høring. På baggrund af høringen er der foretaget nogle ændringer i lokalplansforslaget, som nu igen sendes i offentlig høring i otte uger. Bl.a. er vandmiljøet i højere grad tænkt ind, ligesom der nu lægges op til færre, større udstykninger. Projektet indeholder nu også et område, hvor der på sigt kan opføres et vandværk, som Aabybro Vand har udtrykt ønske om.

For fortsat at beskytte og sikre den grønne karakter i området ved Aabyskoven er der desuden indtænkt en grøn kile, hvor der skal være beplantning, der understøtter skovens trivsel, og som også kan anvendes til fællesareal. Herudover er der plantet ny skov nord for området. Lokalplanområdet er ca. 11,2 ha.

forslag til en lokalplan for et boligområde ved Østre Hovensvej i Aabybro
Kommunalbestyrelsen netop har godkendt, at der opføres 30 almene ældreboliger i Aabybrocentret med Nørresundby Boligselskab som bygherre

30 nye ældreboliger i Aabybro

At der er interesse for at bygge og bosætte sig i Aabybro, ses også i forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen netop har godkendt, at der opføres 30 almene ældreboliger i Aabybrocentret med Nørresundby Boligselskab som bygherre. Boligerne får et areal på 77 m² i gennemsnit og bliver som udgangspunkt torumsboliger og evt. trerumsboliger. Den beregnede månedlige husleje, som Kommunalbestyrelsen netop har godkendt, er på ca. 7.400 kr.

Boligerne forventes udlejet til ældre og seniorer, der måske på et senere tidspunkt kan få behov for den særlige indretning, som en ældrebolig kan give. Boligerne placeres fra første til sjette etage med elevatorer, svalegange og fællesarealer. I stueplan bliver der 500 m² erhvervsareal.

Byggestart er planlagt til 1. april 2024, og boligerne forventes klar til indflytning 1. december 2025.