Flere indsatser for at beskytte grundvandet i Pandrup og Tingskoven/Brovst

Arkivbillede

Sammen med de lokale vandværker har Jammerbugt Kommune udarbejdet en indsatsplan for at beskytte drikkevandet i Pandrup og i området ved Tingskoven og Brovst. Områderne er udpeget af staten, og indsatsplanen skal nu i offentlig høring i 12 uger.

Et område på i alt 598 kmi kommunen er omfattet af indsatsplanen, og på arealet ligger blandt andet landbrug, skove, hedearealer, klitplantager og bebyggede områder. Det samlede område omfatter 28 vandværker, og af det totale areal udgør de 85 km2 steder med særlige drikkevandsinteresser.

-- annonce ---

Indsatsplanen indeholder flere forskellige tiltag, heriblandt at indgå frivillige aftaler med landbruget om pesticidfri dyrkning, generel information om miljøvenlig landbrugsdrift og skovrejsning.

”Grundvandet i Jammerbugt – ja i hele Danmark – har en sådan kvalitet, at det de fleste steder kan bruges som drikkevand. For at vi fortsat kan sikre rent grundvand til drikkevand, så er det nødvendigt, at vi beskytter grundvandet mod forurening, og det offentliggør vi nu en plan for”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Når planen har været i høring, skal den godkendes endeligt, det forventer kommunen sker på kommunalbestyrelsesmødet i april 2020.

Jammerbugt Kommune går i gang med at gennemgå de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for at vurdere, om der er behov for tiltag til at sikre beskyttelsen af grundvandet. Der kan indtil udgangen af 2022 indgås frivillige aftaler i de boringsnære beskyttelsesområder. I områder, hvor det ikke lykkes, vil der kunne indføres et generelt forbud ved lov.

Se de konkrete indsatsplaner her.