Flere behandlinger for brystkræft inden for anbefalet tidsfrist

Region Nordjylland ser hele tiden på muligheder for at optimere kræftpakkeforløb - både i fasen for udredning og behandling. Foto: Region Nordjylland

Nye tal for overvågning af kræftbehandling i hele landet viser, at Region Nordjylland i 4. kvartal 2020 havde landets højeste målopfyldelse for brystkræft. 91 procent af patienterne blev behandlet inden for standardforløbstiden.

Læring af forløb med overskridelser

Den positive udvikling i tallene for behandling for brystkræft skyldes flere faktorer.

-- annonce ---


Når pakkeforløb ikke kan holde sig inden for den anbefalede ramme, bliver det nærmere undersøgt hvorfor med henblik på forbedringer. På brystkræftområdet har det blandt andet ført til ændring af arbejdsgange. For eksempel at der forudbestilles tid til operationer, inden patienter er færdige med at blive udredt.

Dialogen mellem afdelinger, der samarbejder om brystkræftforløbene på Aalborg Universitetshospital, er også styrket. For eksempel fremrykkes operationstider, hvis der opstår forsinkelse i udredningsperioden for sygdommen.   

Flot klaret i en corona-tid

– Det glæder mig, at vi sideløbende med corona-krisen har fastholdt et højt fagligt niveau på kræftbehandlingen, og at det lykkes på brystkræftområdet at få flere patienter udredt og behandlet inden for den anbefalede forløbstid. Når man kigger ned over tallene for de forskellige kræftområder, er der udsving, og det kan være svært at styre helt nøjagtigt, om et forløb holder den anbefalede forløbstid, men min ambition er, at vi ikke stiller os tilfreds i Region Nordjylland, men at vi hele tiden arbejder på at forbedre pakkeforløbene, så endnu flere patienter oplever hurtig udredning og behandling, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

For brystkræft er den anbefalede tid fra henvisning modtages på afdelingen for undersøgelse til patientens første besøg maksimalt 6 kalenderdage. Den anbefalede tid fra første besøg på afdelingen til undersøgelsen/udredningen afsluttes er maksimalt 8 kalenderdage.

Nordjylland fint med i forhold til hele landet

For hele kræftområdet præsterede Region Nordjylland en målopfyldelse på 81 procent i 4. kvartal og ligger dermed lige over landsgennemsnittet på 80 procent.

Set over de senere år har Region Nordjylland ligget stabilt omkring landsgennemsnittet ved opfyldelse af kræftpakkeforløb. Der mangler dog sammenlignelige tal for 2019 på grund af overgang til Landspatientregister 3.   

Politisk er det fastsatte mål i Region Nordjylland at nå 90 procent overholdelse af forløbstiderne i kræftpakkerne. Forløbstiden er en rettesnor og nationalt fastsat, men der tages altid individuelle hensyn i et pakkeforløb. Forløbet kan blive længere efter patientens eget ønske eller på grund af patientens helbred, hvis vedkommende fejler andre sygdomme, der samtidig skal tages hensyn til.

Undersøgelser for kræft foregår på næsten alle hospitalsafdelinger i Nordjylland, mensbehandling i stor udstrækning er centraliseret.