Fireårig aftale med Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland skal hjælpe børn, unge og voksne med talevanskeligheder

Ulla Flintholm
Ulla Flintholm (V) medlem af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune

Fra 1. januar 2022 træder en ny aftale i kraft mellem Jammerbugt Kommune og Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN). Med aftalen tilbyder kommunen specialiserede ydelser til børn og unge med komplekse tale- og sprogvanskeligheder og til voksne med stemme- og talevanskeligheder, ligesom der fortsat vil være tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. 

For at tilbyde den bedst mulige hjælp til børn, unge og voksne med stemme- tale- og sprogvanskeligheder samt borgere med erhvervet hjerneskade, har Jammerbugt Kommune besluttet at indgå en aftale over fire år med Taleinstituttet og Hjerneskadecentrer Nordjylland. 

-- annonce ---

”På tværs af afdelinger og forvaltninger har vi drøftet fordele og ulemper i forhold til de tilbud, som TI/HCN tilbyder. For at få den bedste aftale, hvor vi blandt andet udnytter timerne, vi har til rådighed bedst muligt, og hvor vi undgår ventelister, har vi besluttet at indgå en aftale på fire år, mod ellers to år”, fortæller Ib Nellemann, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune. 

Aftalen dækker ydelser til børn, unge og voksne i forhold til hjerneskade, tale- og sprogvanskeligheder, dysartri og afasi. Personalet på TI/HCN er højt specialiserede neuropsykologer, audiologopæder, socialrådgivere, pædagogisk personale og ergo- og fysioterapeuter. 

Som noget ekstra har kommunen også valgt at tilkøbe hjælp til børn og voksne med problemer efter pådraget hjernerystelse. 

”Med aftalen får vi et bredt tilbud til både børn, unge og voksne. I forhold til børn og unge vil Taleinstituttet hjælpe med indsatser, der retter sig mod stammen, svære udtalevanskeligheder, stemmevanskeligheder og mod børn, som har komplekse sproglige og kognitive vanskeligheder, og derfor har svært ved at tale og forstå andre. Det er ydelser, som har stor betydning for det enkelte barns udvikling og sociale samspil med andre”, forklarer formanden for Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm. 

”I forhold til tilbuddene rettet mod voksne med komplekse stemme- og talevanskeligheder, så retter de tilbud sig primært mod borgere, der har pådraget sig talevanskeligheder som følge af en hjerneskade eller problemer med tale, stamme mv. efter operationer i mund eller svælg. For disse borgere kan en specialiseret og midlertidig indsats forbedre deres vanskeligheder og dermed bl.a. sikre deres mulighed for at forblive i beskæftigelse, da denne gruppe ofte er aktive på arbejdsmarkedet”, fortæller Ib Nellemann.  

Via denne aftale sikrer Jammerbugt Kommune netop de specialistkompetencer, der er nødvendige at tilbyde både børn, unge og voksne, der møder udfordringer på disse områder i løbet af livet.