Fælles front for foreningslivet i Jammerbugt Kommune

Helle Bak Andreasen
Helle Bak Andreasen (V) Foto: Jammerbugt Kommune

Fælles front for foreningslivet i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune og DGI Nordjylland har de seneste tre år haft et projekt med en fælles ansat foreningskonsulent – og resultaterne er så gode, at den fælles front nu gøres permanent.

-- annonce ---

I morgen, torsdag den 22. juni, bliver der på rådhuset i Aabybro skrevet under på en permanent aftale, om at forsætte det samarbejde, som foreningslivet i Jammerbugt Kommune har nydt godt af de sidste tre år. Her Skriver DGI Nordjyllands formand Benny Hansen og Helle Bak Andreasen, Formand for Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune, nemlig under på papiret, der styrker mulighederne for at understøtte foreningslivet markant, også i fremtiden.

”Vi har i DGI Nordjylland længe arbejdet med fælles ansættelser af foreningskonsulenter med nordjyske kommuner og er derfor enormt glade for, at vi nu fremadrettet har fundet en permanent løsning sammen med Jammerbugt Kommune” fortæller Benny Hansen, der er formand for DGI Nordjylland og fortsætter; ”Det handler om at vi hele tiden er tæt på, understøtter og skaber menneskelige relationer i det lokale foreningsliv. Når DGI arbejder så stærkt sammen med kommunen, forener vi ressourcerne og samtænker aktiviteter på tværs af kommunens forvaltninger, foreninger og idrættens organisationer.”

Foreningskonsulent med en klar dagsorden

Det er ikke uvant arbejde, der venter René Melvad Jørgensen, der de seneste tre år har haft projektansættelsen som fælles foreningskonsulent. Målet er stadigvæk at foreningerne skal understøttes, og opleve en øget tilgængelighed – men erfaringerne fra de sidste tre år giver en skærpet tilgang med en tydelig målsætning om at 50% af kommunens borgere skal være foreningsaktive i 2025.

”Vi er glade for samarbejdet med DGI Nordjylland og har tydeligt kunne mærke den ekstra støtte vores foreningsliv har fået via samarbejdet. De gode intentioner, det lokale initiativ og udviklingslysten i vores foreninger ønsker vi fortsat at bakke op om fra kommunens side og derfor glæder det os, at DGI Nordjylland ligeledes kan se mening i at fortsætte samarbejdet.” siger Helle Bak Andreasen, Formand for Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune.

Samarbejdsaftalen bygger ovenpå den positiv udvikling på foreningsområdet, hvor Jammerbugt Kommune oplevede en vækst på hele 1082 foreningsmedlemmer fra okt. 2021 til 2022. Samtidig er der identificeret indsatsområder, som får et øget fokus i tæt samarbejde med foreningslivet. Højt på dagsordenen står f.eks. flere unge ledere i foreningerne, familieidræt og en stærkere brobygning mellem foreningsliv og skoleområdet.

”I Jammerbugt Kommune stræber vi altid efter at være Danmarks bedste fritidskommune og samarbejdet med DGI ser vi som et vigtigt skridt i denne retning. Vi ved, at sammen står vi stærkere, og vi ser frem til få endnu flere foreningsaktive borgere i vores fantastiske kommune. ” runder Helle Bak Andreasen af.