Få privat ladestander og el på arbejdsgivers regning skattefrit

Joan Faurskov Cordtz, partner i PwC.

Hvis du har en firmabil, der enten er en plug-in hybrid eller kører på el, bliver det betragtet som et skattefrit personalegode, hvis din arbejdsgiver betaler for at installere en ladestander på din private bopæl.

Hvis arbejdsgiver betaler for installationen og driften af en ladestander på medarbejderens private bopæl, er det skattefrit for medarbejderen. Det kræver dog, at man har en firmabil, der enten kører på el eller er en plug-in hybrid, for at få den skattemæssige fordel.

-- annonce ---

Det er ikke kun flere private, der tilvælger en elbil frem for en benzin- eller dieselbil, men også flere virksomheder kigger i den bæredygtige retning med mulighed for at nedbringe forbruget af fossile brændstoffer. Som et led i den omstilling har virksomheder bl.a. mulighed for give sine medarbejdere et skattefrit personalegode ved at betale for installationen af en ladestander på medarbejderens private bopæl,” fortæller Joan Faurskov Cordtz, partner i PwC, og uddyber yderligere:

Det gælder også medarbejderens forbrug af el til opladning af firmabilen, som virksomheden kan betale, uden medarbejderen bliver beskattet. Har man også en privat elbil i husstanden, skal man dog sørge for, at tankningen af el til den private elbil og firma-elbilen kan adskilles, da arbejdsgiver ikke skattefrit kan betale forbrug af el til den private elbil eller plug-in hybrid.

Overdragelse af ladestander og opladning på arbejdsplads
Medarbejderen har mulighed for at overtage ejerskabet over ladestanderen skattefrit, når den pågældende medarbejder ikke længere har en firma-elbil stillet til privat rådighed. 

Det er en forudsætning, at medarbejderen har haft fri elbil eller plug-in hybrid i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder efter den 1. juli 2021. Hvis det er en gulpladebil, er det dog ikke muligt for arbejdsgiveren at overdrage ladestanderen til medarbejderen, uden at medarbejderen blive beskattet af markedsværdien,” siger Joan Faurskov Cordtz.

Når det kommer til opladning af privat elbil eller plug-in hybrid på arbejdspladsen, gælder ikke samme gunstige skatteregler. Her er der tale om et skattepligtigt personalegode for medarbejderen. 

Hvis arbejdsgiveren stiller gratis el til rådighed til opladning af medarbejderens private elbil på arbejdspladsen, bliver det betragtet som sparet privatforbrug og derfor et skattepligtigt personalegode, hvis dette beløb overstiger bagatelgrænsen på 1.200 kr., som dækker over alle private personalegoder i løbet af 2022,” siger Joan Faurskov Cordtz.

Hvis medarbejderens samlede forbrug af arbejdsgiverbetalt el til ens privat elbil overstiger 1.200 kr. i 2022, har arbejdsgiveren pligt til at indberette værdien af medarbejderens elforbrug til eIndkomst. Alternativt kan virksomheden vælge at opkræve betaling for forbruget direkte hos medarbejderen.