Få børnene sikkert ned ad pisten

FOTO: SOS International
Print Friendly, PDF & Email

Skisæsonen er for alvor skudt i gang, og mange danske børn og voksne suser ned ad pisterne i disse dage… 
.
Af Klaus Hansen

Tal fra SOS International viser dog, at hele 22 % af de skiskader, som alarmcentralen modtog sidste sæson, drejede sig om skader på børn. Derfor giver Børneulykkesfonden og SOS International nu gode råd til, hvordan I får en sikker skiferie.

Sneklædte tinder, blå himmel og fart over feltet – skiferie kan være en dejlig oplevelse for hele familien. Men høj fart og mange mennesker betyder desværre, at mange børn kommer ud for en ulykke – særligt dem, som er uvante på ski eller ikke er klædt på i det rigtige sikkerhedsudstyr.

Hver femte skiskade rammer et barn

Alarmcentralen SOS International assisterer hvert år de nødstedte danske skiturister, og erfaringerne taler deres tydelige sprog: Børn og unge fylder meget i skadestatistikken. Sidste sæson drejede hele 22 % af de skiskader, som alarmcentralen modtog, sig om skader på børn fra 0-19 år. Når man ser på alder og køn, er der dog stor forskel på, hvilke slags skader børnene pådrager sig.

”Generelt kommer drenge oftere til skade end piger. Dette billede tegner sig hvert år, og det hænger nok sammen med, at drenge tager større risici på pisterne og styrter med større kraft end pigerne”, fortæller Karin Tranberg, divisionsdirektør i SOS International fortsætter: Blandt de 0-9-årige er ankel- og fodskader desuden de hyppigst forekommende, mens det hos de 10-19-årige er knæ- og benskader.

Det rette sikkerhedsudstyr forebygger ulykker

Med det rette sikkerhedsudstyr, kan man heldigvis forebygge mange ulykker. Det er derfor meget vigtigt, at man vælger udstyr, der passer til ens fysik, alder og sportslige niveau. Hvis sikkerhedsudstyret ikke passer, øges risikoen for skader.

Desværre viser en undersøgelse blandt 1014 forældre med børn under 16 år, som Epinion har foretaget på vegne af Børneulykkesfonden, at der er plads til forbedring, når det kommer til børn og brug af sikkerhedsudstyr på pisten. F.eks. er det kun 4 ud af 5 forældre, der svarer, at deres barn bruger skihjelm. Og det tal er langt fra højt nok, hvis man spørger Karin Tranberg:

”Skihjelm har en afgørende betydning for, hvor alvorlig skaden bliver, hvis du eller dit barn kommer ud for en skiulykke. Skihjelme reducerer risikoen for hovedskader betydeligt, og det ikke kan siges tydeligt nok, hvor vigtigt det er at have skihjelm på – ALLE skal have hjelm på, uanset hvor dygtigt man er til at stå på ski, eller hvor meget man passer på”, siger Karin Tranberg.

Lær børnene færdselsreglerne på pisten

Sikkerhed på ski handler ikke kun om det rette sikkerhedsudstyr – det handler i høj grad også om adfærd. Mange ulykker kan undgås, hvis man er opmærksom på sin egen og andre skiløberes adfærd på pisten. Derfor opfordrer Børneulykkesfonden forældre til, at tage en snak med deres børn om, hvordan man gebærder sig på pisten.

”Vores tal viser, at forældre kan blive meget bedre til at tale med deres børn om færdselsreglerne på pisten. F.eks. er det kun lidt over halvdelen af forældre der svarer, at de har talt med deres barn om, at man skal tage hensyn til andre, når man står på ski. Og samme billede tegner sig for mange af de andre færdselsregler, såsom at køre med en fart, der er forsvarlig, eller at bagfrakommende skiløbere skal passe på dem foran,” siger Henriette Madsen og tilføjer: ”Jeg vil opfordre alle forældre til at tale med deres børn om gode færdselsregler på pisten, inden I begiver jer afsted på skiferie. En god måde at gøre dette på, er f.eks. ved at se nogle skivideoer på nettet hjemmefra. På den måde kan I tale om, hvordan man skal opføre sig på pisten, ud fra nogle konkrete situationer”.

5 gode råd til en sikker skiferie

1. Tal med dit barn om, hvordan man kører efter forholdene. Det gælder både skiføret og hvordan man på pisten skal vise hensyn og være opmærksom på andre, der kommer kørende.

2. Vælg sikkerhedsudstyr i korrekt størrelse og få professionel hjælp hjemmefra eller på skidestinationen til at sørge for, at bindinger på skiene er indstillet korrekt, og at støvlerne er korrekt fastspændt på ben og fødder. 

3. Investér i en skiskole til dit barn, da en skiskole forbedrer dit barns teknik og hjælper til at gøre dit barn mere sikker på ski. Jo bedre man er til at stå på ski, jo lavere er risikoen for, at man selv eller andre kommer til skade på pisten. 

4. Giv dit barn en skihjelm på.

5. Glem ikke, at du som forælder er den bedste rollemodel! Husk derfor også din egen sikkerhed og udstyr.
Kilde: Børneulykkesfonden