Etablering af styregruppe for Aabybro Foreningshus

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 26. november kl. 15.00. På dagsordenen er der blandt andet:

Godkendelse af etablering af styregruppe for Aabybro Foreningshus.


Sagsfremstilling

Gennem flere år har Aabybro IF arbejdet for at få et nyt klubhus, som skal aflyse det eksisterende fra 1974. Aabybro IF har nedsat en arbejdsgruppe, som har gjort et grundigt forarbejde med studieture til lignende projekter og har haft en inddragende proces med fonde og mulige kommende brugere af klubhuset. Målet er nemlig ikke kun at etablere et klubhus for Aabybro IF, men et foreningshus, der kan samle flere brugere primært med udgangspunkt i udendørs motionsaktiviteter. Derfor kalder de projektet “Aabybro Foreningshus”. Arbejdsgruppens forarbejde mundede ud et skitseprojekt, som blev offentliggjort på kommunalbestyrelsens temamøde den 17. september 2020.

Skitseprojektet præsenterede et anlæg til 18 mio. kr. indeholdende et nyt klubhus på 1261 m2, en koldhal, et trailcenter og øvrige terrænaktiviteter omkring fodboldanlægget. Jammerbugt Kommune har i forbindelse med budget 2021 foreløbig afsat 4 mio. kr. til projektet.

For at sikre den videre proces i klubhusbyggeriet og udmøntningen af den kommunale medfinansiering samt den efterfølgende drift, så indstiller Vækst- og Udviklingsforvaltningen, at der nedsættes en styregruppe for projektet. Styregruppen skal bestå af følgende medlemmer:

Formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
Næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
Den nuværende arbejdsgruppe for Aabybro Foreningshus
Repræsentanter fra bestyrelsen i Aabybro IF.

Vækst og Udvikling har været i dialog med Aabybro IF, som bakker op om ovenstående organisering.

Økonomi – Det samlede anlægsprojekt, som det foreligger pt., er på 18. mio. kr.

I forbindelse med budget 2021 er der afsat 4 mio. kr. til projektet (1 mio. i 2021 og 3 mio. i 2022). Aabybro IF har et ønske om yderligere kommunal medfinansiering på 4 mio. kr. Hertil har Aabybro IF en forventning om at kunne indsamle yderligere 8 mio. kr. i fondsmidler og foreningen kan selv bidrage med de resterende 2 mio. kr.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender, at der nedsættes en styregruppe for Aabybro Foreningshus.