Etablering af parkeringspladser i Blokhus

Fra sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email

Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 26. oktober. På dagsordenen er der blandt andet, Etablering af parkeringspladser i Blokhus.

Jammerbugt Kommune modtager i forbindelse med byggesager i Blokhus indbetaling til parkeringsfonden fra bygherre, som ønsker at fravige kravet om det antal parkeringspladser, der skal etableres i forbindelse med deres byggeri.


Indbetalingen er på ca. 35.000 kr. pr. parkeringsplads. Retningslinjerne for parkeringsfonde er således, at Jammerbugt Kommune inden 5 år efter indbetalingen kan etablere offentlige parkeringspladser med samme antal, som der er indbetalt for. Jammerbugt Kommune skal betale 50% af omkostningerne ved etablering. Dette sker primært ved, at parkeringspladserne etableres på kommunale arealer.

I parkeringsfonden er der indbetalt for 11 pladser, der skal etableres inden 6. januar 2021, og 13 pladser der skal etableres inde 17. januar 2020.

Vækst og Udvikling vurderer, at etablering af parkeringspladser vil være hensigtsmæssigt på det kommune vejareal ved Aalborgvej / Sørens Petersvej i den østlige del af Blokhus.

Arealet er i dag beliggende i landzone og er et offentligt vejareal. Arealet anvendes i dag som grønt område.

Det vurderes, at indretningen af området skal ske i etaper, hvor først etape vil indeholde 12-14 parkeringspladser (jfr. skitse) og anden etape skal indeholde 10-12 parkeringspladser som indretning af et grønt område.

Der bør i første etape indrettes el-ladestander i området.

Arealforbrug og økonomi

Forbruget til en parkeringsplads er med vejareal 25 m2

Beregnet ud fra 2 P-pladser
1 m rabat
5 m p-plads
7m vej
5 m p-plads
1 meter rabat
I alt 19 m x brede på 2,6m = 49,4 m2 for 2 p-pladser

Grundprisen kan sættes ud fra hvad en byggegrund i fri handel koster i området.
I Blokhus arbejdes der med en grundpris på 2.000 kr. pr m2, hvilket betyder, at en byggegrund på 1000 m2 koster 2.000.000 kr.
Omkostninger til grundprisen bliver således 25 m2 x 2.000 kr. = 50.000 kr. for grunden. Hertil skal så lægges etableringsomkostninger på 24.200 kr. pr p-plads

Samlet er det beregnet at en parkeringsplads i Blokhus koster 74.200 kr.

Økonomi

Frigivelse af midler fra Parkeringsfonden
343.618 kr. til etablering af 11 parkeringspladser. Forfalder 6. januar 2021

413.166 kr. til etablering af 13 parkeringspladser. Forfalder 17. januar 2022

Etablering af parkeringspladser på et offentligt vejareal. Arealet vil via en lokalplanlægning kunne tilskrives en værdi som byggegrund i Blokhus.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

at frigive et samlet beløb på 756.784 kr. og
at der påbegyndes indretning af parkeringspladser på arealet ved Aalborgvej / Sørens Petersvej.