Et værdigt liv for de ældre i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Et værdigt liv for de ældre i Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt en værdighedspolitik, som bl.a. har fokus på medbestemmelse, en værdig død, ensomhed og pårørende.

-- annonce ---


Jammerbugt Kommune har udarbejdet en opdateret værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Politikken er nu blevet vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Værdighedspolitikken beskriver, hvordan ældreplejen skal understøtte livskvalitet, selvbestemmelse, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død, pårørende og ensomhed i forhold til den ældre.

”Med værdighedspolitikken sætter vi fokus på at sikre kommunens ældre borgere værdighed. Det gælder både i dagligdagen med f.eks. aktiviteter, håndtering af sygdomme osv., men også når man er i den sidste tid af livet, hvor det bl.a. er vigtigt, at den enkeltes og de pårørendes ønsker bliver hørt”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade. 

I den vedtagne værdighedspolitik i Jammerbugt Kommune er det bl.a. centralt, at dét der skal sikre den enkeltes værdighed, formuleres i hverdagen i samspil med den ældre. Der skal desuden skabes tryghed og medbestemmelse for den enkelte, samvær med andre, deltagelse i aktiviteter og vedligeholdelse og styrkelse af fysiske og psykiske færdigheder.

Politikken sætter i høj grad også fokus på de pårørende, som bl.a. skal inddrages, støttes, vejledes og tilbydes aflastning, hvis de er pårørende til demensramte og kronisk syge.

I politikken fremgår det også, at den sidste tid for den ældre skal tage udgangspunkt i borgernes og de pårørendes ønsker, der skal tages hånd om de efterladte, og ingen skal – mod deres ønske – dø alene.