Et værdigt liv for de ældre i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email


Et værdigt liv for de ældre i Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt en værdighedspolitik, som bl.a. har fokus på medbestemmelse, en værdig død, ensomhed og pårørende.


Jammerbugt Kommune har udarbejdet en opdateret værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Politikken er nu blevet vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Værdighedspolitikken beskriver, hvordan ældreplejen skal understøtte livskvalitet, selvbestemmelse, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død, pårørende og ensomhed i forhold til den ældre.

”Med værdighedspolitikken sætter vi fokus på at sikre kommunens ældre borgere værdighed. Det gælder både i dagligdagen med f.eks. aktiviteter, håndtering af sygdomme osv., men også når man er i den sidste tid af livet, hvor det bl.a. er vigtigt, at den enkeltes og de pårørendes ønsker bliver hørt”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade. 

I den vedtagne værdighedspolitik i Jammerbugt Kommune er det bl.a. centralt, at dét der skal sikre den enkeltes værdighed, formuleres i hverdagen i samspil med den ældre. Der skal desuden skabes tryghed og medbestemmelse for den enkelte, samvær med andre, deltagelse i aktiviteter og vedligeholdelse og styrkelse af fysiske og psykiske færdigheder.

Politikken sætter i høj grad også fokus på de pårørende, som bl.a. skal inddrages, støttes, vejledes og tilbydes aflastning, hvis de er pårørende til demensramte og kronisk syge.

I politikken fremgår det også, at den sidste tid for den ældre skal tage udgangspunkt i borgernes og de pårørendes ønsker, der skal tages hånd om de efterladte, og ingen skal – mod deres ønske – dø alene.