Et sædvanligt flot resultat i en usædvanlig tid

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Alle landets kommuner har nu lagt budget for 2021, og endnu engang ser det ud til, at kommunerne leverer et resultat, der med en snæver margin rammer inden for de aftalte rammer med regeringen. Og det til trods for et meget usædvanligt år.

Kommunernes budgetter for 2021 er på plads. De endelige tal for service og anlæg er endnu ikke opgjort, men de foreløbige indberetninger til KL viser, at kommunerne samlet set holder sig inden for de økonomiske rammer, der er aftalt med regeringen.


”Da vi startede budgetlægningsprocessen i år, lå vi meget langt fra skiven. Men endnu engang har det kommunale sammenhold stået sin prøve. Vi er ikke bare kommet i mål med 98 selvstændige budgetter, vi er også kommet i mål på de overordnede rammer. Det skyldes ikke mindst en benhård indsats fra landets borgmestre og kommunalpolitikere. Også selvom tiderne er helt usædvanlige,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Man kan fristes til at kalde det et sædvanligt resultat i en usædvanlig tid. Sædvanligt fordi vi vanen tro leverer helt ned på en margin, der er så snæver, at man skal have en af de helt dyre skydelærere i brug for at finde afvigelsen. Men usædvanligt fordi intet i den tid, vi lever i lige nu, holder sig inden for ’plejer” og ’vanetænkningen’.”

Selvom budgetterne først gælder for 2021, har den nuværende situation med corona nemlig påvirket hele budgetlægningen, mener KL-formanden.

”Det sidste halve år har vi måtte tænke helt ud af boksen i forhold til måden, vi driver vores skoler, vores dagtilbud, vores ældrepleje og sociale tilbud, vores arbejdspladser – ja helt ned til vores kantineordninger. Vi har skulle samarbejde på nye måder – med hinanden, med borgerne, virksomheder og andre offentlige myndigheder. Det har vi lært rigtig meget af, som vi skal tage med videre. Samtidig er det svært at spå om fremtidsudsigterne for dansk økonomi og dermed også de rammer, vi har til at give og udvikle velfærden. Alt det har præget vores drøftelser i budgetforhandlingerne.”

Ualmindeligt svært på skatten

På skattesiden tegner det samlet set til en mindre stigning.

”2020 har ikke kun budt på en pandemi, vi fik også en udligningsreform og nogle meget fastlagte rammer for skatten i 2021. Selvom kommunerne gennem benhårdt arbejde har reduceret udfordringen ift. udgangspunktet, da budgetlægningen startede, så er vi ikke helt kommet i mål samlet set her,” siger Jacob Bundsgaard.

De endelige budgettal for 2021 for kommunernes service- og anlægsudgifter offentliggøres af Danmarks Statistik til januar.