Erindringsdans på Kaas Plejecenter

Erindringsdans på Kaas Plejecenter: Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Erindringsdans på Kaas Plejecenter

Forleden dag var dagens aktivitet Erindringsdans på Kaas Plejecenter

I Erindringsdansen er målet ikke at lære at danse, men at få gode oplevelser gennem minder fra tidligere danse- og musikoplevelser.

HVAD ER ERINDRINGSDANS?

Erindringsdans® er et enkelt koncept, som bygger på reminiscenstanken. Konceptet blev udviklet i 2008 af sygeplejerske Susanne Rishøj. Alzheimerforeningen har ført det videre og udbyder uddannelsen af Erindringsdans®-instruktører.

Målet er ikke at lære at danse, men at få gode oplevelser på de 8 dansesessioner af en times varighed og det afsluttende afdansningsbal.

Erindringsdans® igangsættes og varetages af en instruktør, der har gennemgået et to-dages kursus i Erindringsdans® i samarbejde med Alzheimerforeningen. 

Erindringsdans® kan iværksættes på ethvert dag- eller plejecenter af uddannede Erindringsdans®-instruktører og tilbydes især til mennesker med moderat til svær demenssygdom på plejehjem. 

Hvorfor er det en god aktivitet?

I Erindringsdans® benyttes minder fra tidligere danseoplevelser sammen med systematisk musikvalg. Det skaber genkendelige og gode minder fra børne- og ungdomsårene.

Ved at lytte til kendt musik og se andre danse, øges lysten til at deltage i dansen.

Ligesom guidning og spejling, som kommunikationsmetode, genkalder tidligere motoriske færdigheder.

I et sygdomsforløb med demens vil evner og minder oftest forsvinde i omvendt rækkefølge af den, de er blevet tillært og oplevet i.

Det vil sige, at det, der er indlært i barndommen, typisk kan genkaldes i længere tid. Med Erindringsdans® kombinerer man det gennem bevægelse og musik.

Det at mærke en rytme i kroppen og bevæge sig til den ligger tidligt i de flestes erfaringsliv.

Også mennesker med en svær grad af demens kan genkende og forholde sig til musik og de positive følelser, som er forbundet med det at være fælles om noget med andre.

Erindringsdans® giver personen med demens en følelse af succes ved at danse med andre og tilskynder samtidig en naturlig kontakt med andre.

Erindringsdans® er også en god måde at bevæge sig på rent fysisk.

Hvis man ikke ønsker at deltage aktivt i dansen, får personen med demens i stedet en fornøjelig oplevelse ved at nynne med, kigge på de dansende samt en musisk oplevelse.

På pleje- og aktivitetscentrene fortæller de om mærkbare forandringer hos beboerne med Erindringsdans®.

Flere går fra at være passive i deres hverdag til at live op på dansegulvet. Nogle får en mere rank holdning og danser uden deres vante hjælpemidler, mens andre pludselig kan synge med på sangene, selvom de ellers har svært ved at udtrykke sig sprogligt.

Musikken og dansen vækker minder, der sidder dybt lagret i kroppen, og giver glimt i øjet

Hvordan gennemføres Erindringsdans®

Forud for Erindringsdans® igangsættes på et plejecenter, inviterer Erindringsdans®-instruktøren til et møde for beboere, pårørende, kollegaer og frivillige, der har lyst til at deltage i aktiviteten.

Her informeres om teorien bag Erindringsdans®, og hvorfor aktiviteten er velegnet til mennesker med demenssygdom.

Herefter igangsættes dansen typisk én time ugentlig over 8 uger, hvorefter sæsonen afsluttes med fx med et afdansningsbal.

Kilde: www.alzheimer.dk