Er borgerne i Tranum glade?

Jørgen Ravn Christensen - (C) John Bjerg - Nye Borgerlige (D), Merete Fuglsang Hansen - (T) og Johnny Solberg - (C)
Print Friendly, PDF & Email


Af: Johnny Solberg – (C), Jørgen Ravn Christensen – (C), Merete Fuglsang Hansen – (T), John Bjerg – Nye Borgerlige (D)

Det åbenlyse svar er nok ja, efter flere partier har luftet deres holdning til at Tranum Skole skal bestå. Vi kan kun bifalde udfaldet af sagen, men vi er også nødt til at forholde os lidt undrende over den politiske ageren i sagen.


Tilbage i historikken var der tale om at Tranum Skole skulle lukkes…. Det blev den ikke….så kom projekt Liv i By og Skole og pludselig stod Tranum Skole igen til at skulle afvikles.

På os lyder det som om politikerne ikke rigtig har indset det langtidsmæssige perspektiv i sådan en ageren overfor Tranum og tilflytningspotentialet. Hvis Tranum hver 4. år skal stå model til trusler om lukning fra politikere, der ikke har indset værdien af de mindre samfund, kan vi sagtens forstå hvis nye tilflyttere med børn eller ønsket om børn, holder sig langt væk.

For hvem har lyst til at bosætte sig i en by, hvor det er usikkert at melde sit barn ind i den lokale skole? Hvem har lyst til at melde sit barn ind i en skole, der allerede om 4 år, igen skal stå model til politikernes tvivlsomme ageren? 

Når vi læser holdningsteksten fra Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, er det meget tydeligt at partierne pålægger borgerne i Tranum nogle bundne opgaver, for at Tranum Skole fortsat skal holdes i live : 

”Specielt for Tranumområdet, der lige nu ligger langt fra måltallet, er det vigtigt for os at understrege, at vi forventer, der skabes resultater ud fra mange tiltag, der foreslås i de indkomne høringssvar frem mod den næste evaluering. Det handler bl.a. om at skabe en skarpere profilskole og dermed også om at tiltrække flere elever fra nærområdet.” 

Vi er simpelthen nødt til at spørge, hvorfor de 3 partier har så travlt med at pålægge Tranum krav, i stedet for at kigge indad og spørge os selv, hvad kan vi som politikere gøre for at holde hånden under Tranum? Den sag her, er ikke kun Tranums opgave….det er også vores! 

Af flere omgang har vi forsøgt at igangsætte en revision af lokalplaner i området for at kunne tilbyde byggegrunde – vi har bedt om en opdatering af de allerede eksisterende lokalplaner for at kunne synliggøre de byggegrunde der allerede er i området, der ikke bliver udnyttet på grund af forældede lokalplaner. Og vi må desværre konstatere, at Tranum er placeret meget langt nede på den prioriterede liste over populære arbejdsopgaver for Jammerbugt Kommune. 

Det kan vi ikke være bekendt overfor Tranum. Det kræver politisk vilje og styrke, at slå til med den store hammer og kaste ressourcer nok ind i kampen for at løfte Tranum op på et højere niveau. Det gavner derimod ingen, at slå Tranum i hovedet med hammeren.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn