Enighed om endeligt omstillingskatalog i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk

Enighed om endeligt omstillingskatalog i Jammerbugt Kommune

Et flertal i økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune er blevet enige om, hvordan omstillingskataloget i forbindelse med Budget 2023 skal se ud. Alle høringssvar er blevet læst grundigt igennem og nogle forslag, primært på børne/unge, beskæftigelsesområdet og seniorområdet er taget ud. I februar/marts igangsættes en proces om Jammerbugt Kommunes overordnede struktur og organisering.

-- annonce ---

Et flertal i Jammerbugt Kommunes økonomiudvalg bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstre er nået til enighed om indholdet af det omstillingskatalog, som skal vedtages endeligt på kommunalbestyrelsesmødet d. 1. februar.

Kataloget er et resultat af det Budgettjek 2023, som økonomiudvalget igangsatte i december 2022. Baggrunden var store overskridelser af budgettet i 2022 på særligt det specialiserede børneområde, seniorområdet, voksenhandicapområdet og beskæftigelsesområdet. Målet er en bedre overensstemmelse mellem regnskab og budget i indeværende år.

Det har langt fra været nogen let proces at revidere et allerede fastlagt budget. Ikke desto mindre har det været nødvendigt, konstaterer borgmester og formand i Økonomiudvalget, Mogens Christen Gade og næstformand i Økonomiudvalget, Diane Aarestrup.

”Generelt er alle landets kommuner under et voldsomt økonomisk pres – især på driften, fordi der bliver flere ældre med behov for hjælp, flere mennesker med et handicap og flere børn med udfordringer. Når der så oveni købet bliver færre penge fra staten på grund af behovet for en massiv tilførsel af helt nødvendige ressourcer på det forsvarspolitiske område, ja så vil det kunne mærkes rundt om i kommunerne. Det har de fleste lokalpolitikere i Danmark erkendt og taget alvorligt. Vi er valgt til at handle på det. Det ansvar må vi tage på os, også selvom vi er kede af det og ærgerlige over, at det er nødvendigt at skuffe borgere og ansatte”.

Lavere niveau i vedligehold

Alle høringssvar, som er blevet indsendt i forbindelse med Budgettjek 2023 og det tilknyttede omstillingskatalog er blevet læst grundigt igennem. Nogle forslag på primært, børn/unge og seniorområdet er taget ud.

Pengene findes derfor hovedsageligt på beskæftigelsesområdet, det specialiserede område og på normalområdet.

Derudover vil der i foråret, forud for budgetlægningen for 2024, blive kigget på mulighederne for rationaler på den overordnede struktur og organisering indenfor de forskellige forvaltningsområder i Jammerbugt Kommune.

Budgettjek 2023 bliver efter al sandsynlighed startskuddet til en periode, hvor det bliver ekstra nødvendigt at holde de kommunale udgifter i stram snor – mere stram, end nogen ønsker, erkender borgmester Mogens Christen Gade:

”En sænkning i de senere års niveau  for vedligehold af veje, fortove og bygninger – herunder nyetableringer, udgør en del af flertallets indstilling. Men et kig på anlægsudgifterne gør det desværre ikke alene. Også den borgernære velfærd må holde for”.

Både Borgmester Mogens Christen Gade og næstformand i økonomiudvalget, Diane Aarestrup, håber på forståelse for situationen. ”Vi forstår til fulde frustrationerne hos borgere og ansatte, men håber også på forståelse for, at opgaven skal løses. Hellere nu end senere,” lyder konstateringen.

LÆS OGSÅ: Jammerbugt Kommune søger: Ejendomsservice tekniker til Ejendomscenter Jammerbugt Vest