Endelig godkendelse af lokalplan for Hune

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Hune har udviklet sig en del i de senere år, og er i dag et aktivt og spændende område tæt på hav og natur. For at sikre områdets fortsatte udvikling, har Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune haft forslag til lokalplan, og et kommuneplantillæg i offentlig høring.

De 5 områder i lokalplanen

  • Publikumsorienterede funktioner som koncerter, udstillinger, butik, boder ol.
  • Hotel
  • Etageboliger
  • Detailhandel med udvalgsvarer
  • Randbebyggelse langs Hunetorpvej og Vesterhavsvej, hvor der kan etableres boliger og butikker.

”Det er en spændende udvikling der er sket i Hune- og Blokhusområdet, som har skabt mere aktivitet – også uden for den typiske sæson i byerne. I Kommunalbestyrelsen har vi et ønske om at støtte op om den fortsatte udvikling. Vi er samtidig opmærksomme på, at udviklingen skal ske i balance med området og de allerede eksisterende bygninger, og det synes vi, at lokalplanen er blevet et udtryk for”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

I lokalplanen er der særligt fokus på at tage hensyn til, at der ikke bliver gener fra den bebyggelse, der lægges op til i den centrale del af lokalplanområdet. Lokalplansforslaget og forslag til kommuneplantillæg har været udsendt i 18 ugers høring – fra den 4. marts 2020 til og med 9. juli 2020. Der er i den offentlige høring indkommet 13 høringssvar.

Forlængelsen af høringsperioden fra 8 til 18 uger skete på baggrund af ønske fra kommunalbestyrelsen om, at der i hørringsperioden skulle afholdes et offentligt møde. Dette møde kunne i en periode ikke afvikles som følge af nedlukningen af samfundet som konsekvens af Covid-19.

Ændringsforslag til lokalplanen og kommuneplantillæg har været i supplerende høring i to uger fra 6. oktober 2020 til 20. oktober 2020 og er den 10. december blevet endelig godkendt.