Eleverne gav konkrete bud på en folkeskole i Top 20

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Arbejdsro, sociale kompetencer og kortere skoledage. Det er blot nogle af de ting, folkeskoleeleverne i Jammerbugt Kommune mener skal være på plads, hvis folkeskolerne skal komme i top 20. Det kom frem under Elevrådstopmødet tidligere på ugen.

Skoledagen så noget anderledes ud for 28 elever fra Jammerbugt Kommunes folkeskoler onsdag i uge 9. Her var elevrådsformænd og –næstformænd fra alle kommunens skoler nemlig kaldt til Elevrådstopmøde i Brovst.

Efter en omgang morgenmad og navneleg for at bryde isen, og ja – lære hinanden at kende – tog eleverne hul på dagens opgave. Fordelt på seks grupper gav de bud på, hvordan en skole skal indrettes, så det er en skole, de har lyst til at være og lære i. Forud for mødet havde eleverne spurgt deres skolekammerater om, om hvordan en god skoledag ser ud.

”Lektier der udfordrer, naturfag, fysik, bedre stole og borde, kreative fag, kantine, kortere skoledage”, var nogle af buddene. Og det var helt tydeligt, at eleverne netop ikke kun ønsker og går op i kortere skoledagen og flere frikvarterer.

”For mig og os på min skole er det vigtigt, at vi har fokus på fællesskaber, og at vi er mere fysisk aktive. Vi vil også gerne have linjefag, så vi kan vælge noget, der har vores særlige interesse”, fortalte Emilie Bjerre fra Jetsmark Skolecenter.

I hendes gruppe sad også Sally Fuglsang fra 8. klasse på Skovsgaard-Tranum Skole.

”Ja, flere kreative fag, så vi bruger hjernen til noget andet og får noget afveksling, der giver os en anden måde at lære på”, supplerede hun.

Den vigtigste stemme
Jammerbugt Kommune har netop valgt at arbejder med en proces, der kommer hele vejen rundt, og inddrager alle interessenter i og omkring folkeskolen.

”Den vigtigste stemme i drøftelserne er elevernes, og derfor bød vi alle formænd og næstformænd i elevrådene i Jammerbugt Kommune til elevrådstopmøde. Vi har brug for at eleverne sætter billeder på, hvilke egenskaber, de mener er vigtige for dem, så skoledagen er spændende og relevant – at de går i en skole, som det giver mening at bruge tid og energi på”, siger Ulla Flintholm, der er formand for Børne- og Familieudvalget.

Magnus og Julie fra 9. klasse på Aabybro Skole var i gruppe med August og Frederik fra 7. klasse på Fjerritslev Skole, og de går ind for at undgå spildtid i skolen.

”Vi vil gerne lave mere effektive skoledage. Der skal være en dagsorden med et tydeligere mål, så vi ved, hvad vi skal lære, og når vi har lært det, så kan vi gå videre til at lære noget nyt eller få fri den dag. Vi vil gerne undgå spildtid. Så vil vi gerne lave mere projektarbejde, så vi selv kan vælge, hvad vi vil fordybe os i, så vi bliver mere engageret i arbejdet”, siger Magnus Overby Nørgaard.

Og hans klassekammerat, Julie Rosenberg, fra 9. klasse i Aabybro tilføjer:

”Vi vil gerne arbejde mere med en selvvalgt problemstilling. Hvis du gerne vil være tømrer, så skal du kunne vælge at lave et projekt om at bygge et hus, og måske lave en del af et hus, det motiverer. Skoletiderne skal også tilpasses den alder, eleverne har. Lige nu har vi i 9. klasse skoledag fra 8.00 til 15.00, og det er fint nok. Men går man i indskolingen, så er det lang tid. Den lange skoledag kommer meget hårdt fra dag ét, når man kommer fra børnehaven og så i skolen”.

I slutningen af Elevrådstopmødet fremlagde eleverne deres arbejde. Nogle lavede videoer, andre PowerPoints. Deres arbejde bliver samlet og bragt videre i arbejdet med Folkeskolen i Top 20.

Ud over at spørge eleverne om, hvordan Jammerbugt Kommune får en folkeskole i Top 20, har kommunen tidligere spurgt forældre, skolebestyrelser og generelt de voksne om bidrag til arbejdet med at udvikle folkeskolen.

Senere i marts og en måned frem åbner Jammerbugt Kommune for dialogmøder lokalt. Lærer, skoleledelser og skolebestyrelser vil blive inviteret til dialogmøder i de fire centerbyer.